X edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 marca br. w sekretariacie  dziekana Wydziału Filologicznego, pokój 1.8 należy składać wnioski do X edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ. Do konkursu mogą przystąpić studenci, którzy wyróżniają się znaczącą aktywnością naukową, popularnonaukową, społeczną, sportową, kulturalną i artystyczną oraz działalnością służącą propagowaniu życia studenckiego i tworzeniu wspólnoty akademickiej.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które już raz wyróżnienie otrzymały, nie mogą ubiegać się o nie po raz drugi (z wyjątkiem doktorantów, którzy otrzymali wyróżnienia będąc studentami).

Regulamin, formularze oraz informacje o wymaganej dokumentacji dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

Zgodnie z§ 1 ust. 12 Regulaminu przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (załącznik do zarządzenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lutego 2018 roku) „Potwierdzenie otrzymania Wyróżnienia ma formę listu gratulacyjnego, ze wskazaniem wybranych osiągnięć”.

Accessibility