Wyjazdy zagraniczne – zakup biletów

Uprzejmie przypominamy, że wszystkie bilety na trasy zagraniczne muszą być kupowane wyłącznie za pośrednictwem biura Travelbank, które zostało wybrane w przetargu. Dotyczy to również biletów kolejowych i autokarowych. Poza biurem Travelbank można kupić bilet jedynie wtedy, kiedy różnica w cenie biletu wynosi 5%. Osoba dokonująca zakupu musi wtedy udokumentować, że biuro Travelbank oferowało droższy bilet. Samodzielnie można kupować bilety na trasy wewnętrzne w danym kraju, o ile biuro nie ma możliwości zakupu takiego
biletu w Polsce.
Obowiązek zakupu biletów w biurze Travelbank nie dotyczy jedynie osób, które otrzymują grant na opłacenie kosztów podróży, np. w ramach programu Erasmus i kupują bilet samodzielnie.
Szczegółowe zasady zakupu biletów na trasy zagraniczne, obowiązki biura, kary umowne, itp. znajdują się na stronie:
http://dwz.us.edu.pl/content/podr%C3%B3%C5%BC.

Z poważaniem,
Agata Wójcik
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice 40-007
Tel.: 32 359 20 52
E-mail: agata.wojcik@us.edu.pl
http://dwz.us.edu.pl <http://dwz.us.edu.pl/>

Accessibility