Współpraca krajowa

Instytut Filologii Słowiańskiej współpracuje z placówkami oświatowymi i przedsiębiorstwami.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Instytut Filologii Słowiańskiej od wielu lat współpracuje ze szkołami średnimi z naszego regionu. Pracownicy Instytutu biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły a także przygotowują specjalny program warsztatów dla młodzieży, która odwiedza Instytut Filologii Słowiańskiej. Dotychczas podpisano umowy o współpracy z:

To właśnie z nauczycielami i uczniami tych szkół slawiści współpracują najczęściej. W ramach wspólnych działań uczniowie mogą brać udział m.in. w warsztatach językowo-kulturowych prowadzonych przez lektorów native-speakerów. W roku 2017 zrealizowano m.in. następujące warsztaty:Co mają wspólnego Gadający Kot Tom i Melania Trump? Czy język słoweński to język dla szpiegów? SŁOWENIA TROCHĘ INACZEJ; Media w Chorwacji; Republika Czeska wszystkimi zmysłami; Dla odmiany… macedoński!; Chorwacja – kraj romantyczny; Gdy prosto oznacza w prawo… Wspólne wędrówki po Bałkanach; Słowacko-czeski geocaching.

PRZEDSIĘBIORSTWA

W 2015 roku Uniwersytet Śląski zawarł umowę z firmą PwC Service Delivery Center. Od tego czasu studenci slawistyki uczestniczą w warsztatach organizowanych przez praktyków biznesu, poznając podstawy czeskiego i słowackiego języka biznesu oraz poszerzając znajomości z zakresu obsługi programów komputerowych. Mają dostęp do informacji o aktualnych praktykach i projektach.

Instytut stanowi ośrodek, do którego inni zwracają się o radę lub przekazując informacje o miejscach pracy dla slawistów. 

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

Instytut Filologii Słowiańskiej pełni również rolę kulturotwórczą, angażując się w regionie w różne inicjatywy o tematyce slawistycznej. Studenci śląskiej slawistyki regularnie odbywają swoje praktyki studenckie na festiwalu Kino na Granicy. W ramach promowania idei transferu wiedzy ze  środowiska akademickiego do szerokiego społeczeństwa Instytut podjął również współpracę z Grupą Twórczą „Ocochodzi”.

Accessibility