Studia I stopnia

Studia slawistyczne w IFS Uniwersytetu Śląskiego to studia, na których można się uczyć trzech języków obcych (dwóch słowiańskich i jednego zachodnioeuropejskiego). Kandydaci sami mogą wybrać pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej IFS. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński. Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie złożonych deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego kandydaci deklarują w dokumentach składanych na studia (tzw. deklaracja).

Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego. Może nim być także któryś z języków słowiańskich znajdujących się w ofercie IFS. Ponadto, od pierwszego roku przez cały okres studiów studenci mają zajęcia językowe z wybranego języka zachodnioeuropejskiego (do wyboru w roku akademickim 2017/2018: język angielski i język włoski). Zajęcia językowe prowadzone w zdecydowanej większości przez native speakerów.

W trakcie studiów studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich oraz wybranego języka zachodnioeuropejskiego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) bezpośrednio w krajach słowiańskich, uczestnicząc w licznych wyjazdach, wycieczkach, stażach i pobytach, oferowanych w ramach programów naukowych MNiSW lub ERASMUS+. Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i złożeniem egzaminu licencjackiego. Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia słowiańska posiadają umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ oraz w zakresie drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B1 ESOKJ.

Accessibility