Słowenistyka

SŁOWENISTYKA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Z chwilą powstania Instytutu Filologii Obcych w 1974 r. został otwarty dla studentów slawistyki lektorat języka słoweńskiego, dając początek śląskiej słowenistyce. Następnie w 1991 roku nastąpiła reorganizacja i w miejsce filologii srbsko-chorwackirej z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ powstawały sukcesywnie: najpierw kroatystyka i słowenistyka, później serbistyka, macedonistyka i bułgarystyka. Słowenistyka istnieje od 1991 roku. Specjalność językoznawczą reprezentowali: prof dr hab. Emil Tokarz i dr hab. Władysław Kryzia, a literaturoznawczą dr hab. Zdzisław Darasz i prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz.

Obecnie język słoweński od podstaw można wybrać jako pierwszy lub drugi język kierunkowy. Specjalizację – literaturoznawczą, językoznawczą lub przekładoznawczą – studenci wybierają po trzecim semestrze. Bogata oferta programowa wykracza poza definicyjne ramy dyscypliny i czyni śląską slawistykę (w tym słowenistykę) interesującym kierunkiem interdyscyplinarnym i międzykulturowym, a jednocześnie programy zawierają wszystkie przedmioty wymagane przez ministerstwo dla kierunków filologicznych.

Ze śląską slawistyką współpracowało wielu wybitnych słowenistów z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa: prof. dr hab. Emil Tokarz, prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz, dr hab. Zdzisław Darasz, dr hab. Władysław Kryzia oraz słoweńscy profesorowie: Silvija Borovnik, Marko Jesenšek, Marko Juvan, Nikolaj Jež, Vladimir Osolnik, Martina Orožen, Tone Pretnar, Tone Smolej, Tomo Virk, Janez Vrečko. Do grona nauczycieli akademickich należeli również m.in.: dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr Marlena Gruda, dr Maja Jasińska, dr Joanna Pszczoła, dr Marcin Baniowski. Obecnie przedmioty z zakresu słowenistyki wykłada dr Monika Gawlak.

Bardzo ważną rolę w nauczaniu języka słoweńskiego pełnili i pełnią lektorzy – rodowici Słoweńcy. Praktycznej nauki języka uczyli znani tłumacze i pracownicy naukowi: dr Vlado Nartnik, dr Tone Pretnar, mgr Jana Unuk, a także świetni lektorzy, tacy jak: mgr Mladen Pavičić, mgr Mateja Tirgušek, dr Andrej Šurla, mgr Urška Kerin, mgr Barbara Upale oraz obecna lektorka – mgr Tina Jugović.

Pracownicy naukowi i studenci śląskiej słowenistyki aktywnie współpracują ze słoweńskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi: Słoweńską Akademią Nauki i Sztuki (SAZU), Uniwersytetem w Lublanie, Uniwersytetem w Mariborze, Primorskim Uniwersytetem w Koprze, Biblioteką Narodową w Lublanie (Narodna knjižnica), Stowarzyszeniem Pisarzy Słoweńskich (Društvo slovenskih pisateljev) i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literackich (Društvo knjižnih prevajalcev Slovenije).

Studenci oprócz zajęć przewidzianych w programie studiów, uczestniczą w prezentacjach naukowych i kulturalnych osiągnięć Słowenii: w wykładach gościnnych badaczy, wydarzeniach kulturalno-popularyzatorskich promujących kulturę słoweńską (literaturę, film, muzyka). Na potrzeby tych wydarzeń tłumaczą teksty literackie, broszury informacyjne, listy dialogowe do filmów, prowadza spotkania z autorami, dzięki czemu zdobywają szerokie kompetencje oraz doskonalą umiejętności językowe. Mają również możliwość wyjazdów stypendialnych do zagranicznych ośrodków akademickich w ramach umów bilateralnych, programów CEEPUS i Erasmus Plus oraz uczestniczą w letnich szkołach językowych, które oprócz nauki języka oferują poznanie kultury i cywilizacji Słowenii. Mają także możliwość korzystania z bogatego księgozbioru obejmującego zarówno publikacje naukowe, jak i literackie, w tym przekłady literatury słoweńskiej.

Accessibility