Słowacystyka

SŁOWACYSTYKA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ słowacystyka jako odrębna ścieżka kształcenia jest prowadzona od 1989 roku, choć nauczanie języka słowackiego prowadzono już od roku 1974. Początkowo języka uczyli Polacy: dr Jan Dutkowski, dr Zofia Bik, zaś od 1983 ustanowiono stały lektorat, objęty oficjalnym wsparciem słowackich władz państwowych. Od tego momentu lektorami języka słowackiego w IFS byli kolejno: dr Marián Servátka, Elena Králiková, dr Anna Sklárová-Perďochová, mgr Juliana Beňová, dr Marián Milčák, dr Lujza Urbancová, dr Andrea Goótšová, dr Miroslava Kyseľová.

Zajęcia ze studentami w przeszłości prowadzili prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková, dr hab. Anna Bluszcz, dr Konrad Włodarz, mgr Danuta Kudelska, obecnie dydaktyką słowacystyczną zajmują się językoznawcy: dr hab. Mariola Szymcza-Rozlach, dr Sylwia Sojda i literaturoznawcy: dr hab. Józef Zarek, dr hab. Lucyna Spyrka, dr Marta Buczek.

 Słowacystyka UŚ została uhonorowana srebrnym medalem SAS UK za całokoształt działalności.

Accessibility