Rekrutacja

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: filologia słowiańska.

Szczegółowe informacje o internetowej rejestracji  znajdują się TU

Od roku akademickiego 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia oferujemy  naukę na nowo otwartej specjalności – językowo-kulturowej z językiem zachodnioeuropejskim.

Studia slawistyczne w IFS Uniwersytetu Śląskiego to studia, na których można się uczyć trzech języków obcych (dwóch słowiańskich i jednego zachodnioeuropejskiego). Kandydaci sami mogą wybrać pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej IFS. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński. Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie złożonych deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego kandydaci deklarują w dokumentach składanych na studia (tzw. deklaracja). Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego. Może nim być także któryś z języków słowiańskich znajdujących się w ofercie IFS. Ponadto od pierwszego roku przez cały okres studiów studenci mają zajęcia językowe z wybranego języka zachodnioeuropejskiego (do wyboru w roku akademickim 2016/2017 był: język angielski, język niemiecki, język nowogrecki i język włoski – w wymiarze 4 h tygodniowo przez cały okres studiów). Zajęcia językowe prowadzone w zdecydowanej większości przez native speakerów.

Jeśli liczba kandydatów do określonej grupy językowej przekroczy limit miejsc, Komisja Rekrutacyjna może w podziale na grupy zastosować ranking punktów. Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami. W przypadku gdy liczba kandydatów do określonej grupy językowej nie wypełni limitu, kandydat może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit jest bliski wypełnienia.

W trakcie studiów studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich oraz wybranego języka zachodnioeuropejskiego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) bezpośrednio w krajach słowiańskich, uczestnicząc w licznych wyjazdach, wycieczkach, stażach i pobytach, oferowanych w ramach programów naukowych MNiSW lub ERASMUS+. Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i złożeniem egzaminu licencjackiego. Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia słowiańska posiadają umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ oraz w zakresie drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B1 ESOKJ.

Na studiach drugiego stopnia oferujemy naukę na specjalności tłumaczeniowej: Przekład w komunikacji międzykulturowej. Studenci tej specjalności rozwijają kompetencje, pozwalające im podjąć pracę tłumacza w zakresie pierwszego i drugiego języka kierunkowego (osiągając poziom co najmniej B2+ ESOKJ). Specjalność przekładoznawcza wprowadzona jest na studiach II stopnia, ponieważ na studiach I stopnia studenci dopiero zaczynają się uczyć języków słowiańskich i nauka przekładu na tym etapie jest zdecydowanie przedwczesna i nieskuteczna. Pierwszym językiem kierunkowym musi być język słowiański, a drugim językiem kierunkowym może być zarówno język słowiański, jak i zachodnioeuropejski.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie:
http://www.rekrutacja.us.edu.pl/

Najważniejsze atuty śląskiej slawistyki:

doświadczenie – Jesteśmy ośrodkiem z największym spośród slawistyk, bo 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu specjalizacji przekładoznawczej, mamy najwięcej publikacji z zakresu przekładoznawstwa, zajęcia prowadzą tłumacze przysięgli z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jesteśmy jedynym w południowej Polsce ośrodkiem mającym uprawnienia do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego na każdym poziomie zaawansowania. Od 2009 roku wydajemy unikatowe czasopismo przekładoznawcze – „Przekłady Literatur Słowiańskich”.

wszechstronność – Jeśli nie chcesz być tłumaczem, możesz się kształcić w zakresie dwóch tradycyjnych dyscyplin filologicznych: językoznawczej i literaturoznawczej lub rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje w zakresie kulturowo zorientowanych studiów slawistycznych. W każdej z tych dyscyplin posiadamy wybitnych specjalistów.

projekty realizowane ze studentami – Studenci naszej slawistyki współuczestniczą w realizacji wielu projektów,  współorganizują dni kultury poszczególnych krajów słowiańskich, pod opieką prowadzących zajęcia tłumaczą dialogi do filmów wyświetlanych w Centrum Sztuki Filmowej – kinie Kosmos. Ponadto IFS współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Pod naszą opieką studenci tłumaczą także teksty naukowe i literackie; najlepsze z nich są publikowane; już trzy przełożone przez nas dramaty zostały wystawione w polskich teatrach. Ostatni nasz wspólny sukces to realizacja teatralna dramatu chorwackiej dramatopisarki Marijany Noli pt. Diwa. Ukazał się on w dwutomowym wyborze współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni, przygotowanym w IFS i wydanym w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Diwę wystawił Teatr Żelazny w Katowicach. Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Kempinsky, w rolach głównych występują: Małgorzata Bogdańska i Edyta Herbuś. Tekst przełożyli w czasie studiów pod opieką wykładowców studenci kroatystyki: Weronika Aleksandrowicz i Adam Mroczkowski. Jest on obecnie z dużym powodzeniem grany w teatrach w całej Polsce.

możliwość studiowania języka słowiańskiego z językiem niesłowiańskim – Po ukończeniu śląskiej slawistyki będziesz znał nie tylko dwa języki słowiańskie, lecz również jeden język zachodnioeuropejski. Takie połączenie daje Ci o wiele większe szanse na znalezienie pracy.

siedziba – IFS znajduje się w nowym gmachu neofilologicznej części wydziału, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt i technologię wykorzystywaną do nauczania języków obcych: laboratoria językowe i specjalistyczne programy wspomagające tłumaczenie (tzw. CAT, m.in. oprogramowanie Trados).

region – Miasta konurbacji górnośląskiej są nie tylko dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, lecz także stają się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i akademickiego oraz miejscem międzynarodowych kongresów. W województwie śląskim powstaje wiele nowych instytucji kulturalnych. Żaden region w Polsce nie przechodzi tak głębokich zmian. Potrzebuje on aktywnych i wykształconych młodych ludzi, którzy tutaj w sektorze kreatywnym mają szanse zaistnieć i rozwinąć się.

Zapraszamy na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej!

Accessibility