Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

na kierunku: filologia słowiańska.

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Na studiach pierwszego stopnia oferujemy naukę na specjalności językowo-kulturowej z językiem zachodnioeuropejskim

Kandydaci sami mogą wybrać pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej IFS. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński. Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie złożonych deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego kandydaci deklarują w dokumentach składanych na studia (tzw. deklaracja). Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego. Może nim być także któryś z języków słowiańskich znajdujących się w ofercie IFS. Ponadto, od pierwszego roku przez cały okres studiów studenci mają zajęcia językowe z wybranego języka zachodnioeuropejskiego (w roku 2018/2019 będzie to do wyboru: język angielski lub włoski).

W trakcie studiów studenci poznają niezwykle ciekawą historię, literaturę i kulturę Słowiańszczyzny, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) bezpośrednio w krajach słowiańskich, uczestnicząc w licznych wyjazdach, wycieczkach, stażach i pobytach, oferowanych w ramach programów naukowych MNiSW lub ERASMUS+. Pod koniec 4 semestru studenci dokonują wyboru seminarium (językoznawcze lub literaturoznawcze) i kończą studia obroną pracy licencjackiej i złożeniem egzaminu licencjackiego.

Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia słowiańska posiadają umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ oraz w zakresie drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B1 ESOKJ.

Na studiach drugiego stopnia oferujemy naukę na specjalności Przekład w komunikacji międzykulturowej. Jest ona adresowana jest do absolwentów kierunków filologicznych, na których prowadzona była nauka języka słowiańskiego znajdującego się w naszej ofercie w danym roku akademickim. Studenci tej specjalności zapoznają się z problematyką przekładu w językach bliskopokrewnych i ćwiczą swoje kompetencje tłumaczy na materiale pierwszego i drugiego języka kierunkowego (osiągając poziom co najmniej B2+ ESOKJ). Studenci wybierają jedną z dwóch ścieżek: przekład literacki lub przekład nieliteracki.

  Zapraszamy na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej!

 

Accessibility