Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej

Skład Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej

Przewodnicząca RIFS: dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach

Członkowie RIFS:
prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska
prof. dr hab. Lech Miodyński
dr hab. Krystyna Jarząbek, prof. UŚ
dr hab. Józef Zarek
dr hab. Robert Bońkowski – Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Finansów
dr hab. Leszek Małczak
dr hab. Lucyna Spyrka
dr hab. Dariusz Tkaczewski
dr Magdalena Błaszak – Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Antonina Kurtok
mgr Natalia Shlikhutka
mgr Anna Kowalik <
Konrad Wójcik
Małgorzata Stęchły
Maria Olijnyk

Accessibility