Projekty i granty

REALIZOWANE

2017

 (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa (2017/24/C/HS2/00436)

Kierownik: dr Gabriela Abrasowicz
Nazwa konkursu: Sonatina 1
Czas realizacji: 36 miesięcy (2017-2020)

2016

Język jako środek wyrażania i formowania tożsamości (Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation)

Koordynator: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy

Partnerzy: Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet w Segedynie oraz Uniwersytet Śląski.

Uczestnicy: dr Lucyna Spyrka (koordynator), dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, dr Małgorzata Kalita, mgr Natalia Shlikhutka

 

2015-2017

– Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.) 2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7

Podmiot realizujący: Instytut Slawistyki PAN, projekt zespołowy

Główny wykonawca – prof. dr hab. Lech Miodyński (IFS UŚ)

Archiwum zrealizowanych projektów i grantów 

Accessibility