Procedura dyplomowania

Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym

Składanie i archiwizowanie pisemnych prac dyplomowych ustala Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych, które weszło w życie  18 maja 2015 r., zmieniając Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. . 

Rejestracja tytułu pracy dyplomowej (załącznik nr 1)

Projekt strony tytułowej (załącznik nr 2)

Prace dyplomowe studenci składają w systemie APD

Proszę szczegółowo zapoznać się z wszystkimi wytycznymi i aktami prawnymi.

Accessibility