Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe obowiązujące studentów slawistyki odbywają się zgodnie z programem praktyk zawodowych przyjętym przez Radę Wydziału Filologicznego oraz – od roku 2012/2013 – zgodnie z Regulaminem Praktyk przyjętym przez Radę Wydziału Filologicznego. Są one obowiązkowe dla studentów kierunku filologia, specjalność słowiańska oraz – od roku 2012/2013 – dla studentów kierunku Filologia słowiańska. Studenci odbywają je zgodnie z profilem kształcenia w biurach podróży, w redakcjach gazet, w firmach i urzędach itp. Na równi z odbyciem praktyki może być traktowana udokumentowana – zgodna z profilem kształcenia – praca zawodowa studenta oraz wolontariat. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie raportu poświadczonego przez pracodawcę.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 87, obowiązujące od dnia 1 Października 2017: pobierz

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk:http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1752018

Skierowanie: pobierz

Porozumienie i raport: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Wniosek do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki: pobierz

Ankieta dla pracodawców: pobierz

Z wydrukowanymi dokumentami proszę zgłaszać się przed rozpoczęciem praktyk do opiekuna.
WAŻNE

Porozumienie należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a Wniosek do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki jest dokumentem przeznaczonym tylko dla tych studentów, którzy będą wnioskować o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki studenckiej. Nie wszyscy zatem muszą ten dokument drukować.

Opiekun praktyk studenckich w IFS: dr Sylwia Sojda

Accessibility