mgr Jacob Altmann

e-mail: christian_jakob.altmann@us.edu.pl

Ukończył bohemistykę (2015) i hispanistykę (2014) w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jako rodowity Niemiec bada niemiecką literaturę drugiej połowy XX wieku ze szczególnym naciskiem na literaturę niemieckiej noblistki Herty Müller oraz jej polskie i czeskie przekłady. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach językoznawczych, widzianych w kontekście kulturowym. Jest autorem kilku artykułów obejmujących tematy przekładoznawcze i językoznawcze. Publikował m.in. w czasopismach „Przekłady Literatur Słowiańskich” i „Zora” oraz w jednym z tomów serii wydawniczej „Studia o przekładzie”. Wygłosił referaty na kilku konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka czeskiego.

Artykuły

  • Altmann J.: O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2016 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 8, cz. 2. Red. L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 (w druku).
  • Altmann J.: Rola posłowia w przekładzie Herztier Herty Müller na język czeski. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 8, cz. 1. Red. M. Gawlak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 (w druku).
  • Altmann J.: Vlivy němčiny na současnou češtinu. „Zora”, T. 119, Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo. Red. M. Jesenšek. Maribor, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017, s. 196–206.
  • Altmann J.: Německé prvky v současné české frazeologii. W: Parémie národů slovanských VIII – Parémie v 21. století. Red. S. Mizerová. Ostrava, Parémie v 21. století, 2017, s. 203–211.
  • Altmann J.: Německé prvky v současné češtině a jejich význam. W: Klíčové problémy současné slavistiky. Red. I. Pospíšil, M. Zelenka, L. Paučová. Brno, Česká asociace slavistů, 2017, s. 7–17.
  • Altmann J.: O metaforze w przekładach prozy Herty Müller na język polski. „Studia o przekładzie”, nr 43, Reguły gier – Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie. Red. P. Fast. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2016, s. 147–170.
  • Altmann J.: Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na język polski. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 7, cz. 1. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 327–350.
Accessibility