Macedonistyka

MACEDONISTYKA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Lektorat języka macedońskiego został wprowadzony przez doc. dr hab. Włodzimierza Piankę w 1977 roku. Na początku obejmował program II i III języka kierunkowego na przemian z językiem słoweńskim. Zajęcia z praktycznej nauki języka macedońskiego w tym czasie prowadzili:

1977/1978 – doc. Włodzimierz Pianka

1978/1981 – mgr Agnieszka Hofman-Pianka

1981/1983 – dr Kazimiera Maria Solecka

w roku akademickim 1983/1984 lektorat został przerwany, a zaległe egzaminy przeprowadził zaproszony doc. Dragi Stefanija

1984/1985 – mgr Naum Trajkovski

1985/1986 – mgr Lech Miodyński

1986/1987 – dr Kazimiera Solecka

1987/1989 – mgr Lech Miodyński

1989 /1992 – mgr Zdravko Stamatoski

Od 1991 roku studia jugoslawistyczne zostały zamienione ze względu na sytuację społeczno-polityczną w byłej Jugosławii na studia poszczególnych języków i literatur słowiańskich. II i III język kierunkowy studenci wybierali spośród wszystkich języków południowo- i zachodniosłowiańskich, kierując się głównie ich atrakcyjnością i sposobem pracy lektora.

Zajęcia z gramatyki opisowej języka macedońskiego prowadził na początku doc. dr hab. Włodzimierz Pianka, a po jego wyjeździe na Uniwersytet Wiedeński dr Jerzy Staszewski i dr Emil Tokarz.

Od chwili powstania slawistyki na Uniwersytecie Śląskim strona macedońska wspierała ją przede wszystkim darami książkowymi, a następnie została nawiązana wymiana międzybiblioteczna. Dzięki temu księgozbiór macedonistyczny jest pokaźny.

W roku akademickim 1995/1996 została utworzona nowa specjalność studiów slawistycznych – języki południowosłowiańskie stosowane: język macedoński. W późniejszym okresie (do chwili obecnej) jedyne w Polsce pełne studia macedonistyczne obejmowały specjalności językoznawczą, literaturoznawczą i przekładoznawczą. Obecnie przedmioty macedonistyczne prowadzą: prof. dr hab. Lech Miodyński, dr Magdalena Błaszak i mgr Elena Micevska-Zmejkoska.

W ramach współpracy dwustronnej studenci od lat osiemdziesiątych mają możliwość wyjazdu na Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej do Ochrydu oraz na staże naukowe na Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego w Skopje.

Lektorzy języka macedońskiego pracujący w IFS:

1984-1985 – mgr Naum Trajkovski

1989-1992 – mgr Zdravko Stamatoski

1993-1994 – dr Ljudmil Spasov

1994 – 1998 – mgr Lidia Tanuševska

1998 – 2003 – mgr Jasminka Spaseska

2002 – 2003 – mgr Biljana Bojkovska

2003 – 2005 – mgr Aleksandra Stojanovik’

2005 – 2009 – mgr Igor Stanojoski

2010 – 2012 – mgr Olivera Joveska

2013 – nadal – mgr Elena Micevska-Zmejkoska

Accessibility