Przydatne linki

Biblioteki:

CINiBA
Biblioteka Śląska w Katowicach
www.mbp.sopot.pl/linki.htm – Katalog Bibliotek (narodowe, AWF, ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, PAN, publiczne, rolnicze, techniczne, teologiczne, uniwersyteckie, wojskowe, wyższych szkół niepaństwowych i inne)
www.bg.atr.bydgoszcz.pl/09_polskie.html#uniwersyteckie – Katalog Bibliotek Naukowych
monika.univ.gda.pl/~literat – Biblioteka Literatury Polskiej w internecie
www.pbi.edu.pl/index.html – Polska Biblioteka Internetowa
www.nsk.hr/opac-crolist/crolist.html – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
mak.bn.org.pl/wykaz.htm – Bazy Biblioteki Narodowej
www.cobiss.si – Słoweńska Biblioteka Wirtualna

Media:
www.multilingualbooks.com/online-newspapers-croatian.html – Chorwacka prasa online
www.crolinks.com/newsmed2.htm – Audio stranice hrvatskih postaja
www.rtvslo.si/ – RTV Słowenia
www.onlinenewspapers.com/slovenia.htm – Słoweńska prasa online
katalog.czasopism.pl – Katalog Polskich Czasopism Kulturalnych
www.bnr.bg – Bułgarskie Radio online
www.vijesti.cg.yu – Czarnogórski niezależny dziennik Vijesti
www.idnes.cz – Czeski dziennik Dnes
www.pravda.sk – Oficjalna strona słowackiej gazety Prawda

Komunikacja:
www.kzkgop.com/rozklady – KZK GOP
www.pkp.pl – PKP
bdz.creato.biz – kolej bułgarska
avtogari.info – rozkład jazdy bułgarskich autobusów międzymiastowych
www.hac.hr – Hrvatske autoceste
www.hznet.hr – Hrvatske željeznice
www.cd.cz – kolej czeska
www.zeleznicesrbije.com – kolej serbska
www.zsr.sk – kolej słowacka
www.dars.si – autostrady słoweńskie
www.slo-zeleznice.si – kolej słoweńska
www.jadrolinija.hr/default.aspx?dpid=1208 – Jadrolinija

Uniwersytety:
Bośnia i Hercegowina:
www.unsa.ba – Uniwersytet w Sarajewie
www.unbi.ba – Uniwersytet w Bihaciu
www.untz.ba – Uniwersytet w Tuzli

Bułgaria:
www.uni-vt.bg – Uniwersytet Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie
www.uni-sofia.bg – Uniwersytet Klimenta Ochrydzkiego w Sofii
www.uni-plovdiv.bg – Uniwersytet Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie

Chorwacja:
www.unios.hr – Uniwersytet w Osijeku
www.uniri.hr – Uniwersytet w Rijece
www.unist.hr – Uniwersytet w Splicie
www.unizg.hr – Uniwersytet w Zagrzebiu
www.unizd.hr – Uniwersytet w Zadarze

Czechy:
www.cuni.cz – Uniwersytet w Pradze
www.osu.cz – Uniwersytet w Ostrawie
www.upol.cz – Uniwersytet w Ołomuńcu
www.ujep.cz – Uniwersytet w Usti nad Łabą
www.muni.cz – Uniwersytet w Brnie
www.slu.cz – Uniwersytet Śląski w Opawie
www.uhk.cz – Uniwersytet w Hradcu Králové
www.zcu.cz – Uniwersytet w Pilznie
www.jcu.cz – Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach

Macedonia:
www.ukim.edu.mk – Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje
www.uklo.edu.mk – Uniwersytet Klimenta Ochrydzkiego w Bitoli

Serbia:
www.ns.ac.yu/sr – Uniwersytet w Nowym Sadzie
www.bg.ac.yu – Uniwersytet w Belgradzie
www.kg.ac.yu – Uniwersytet w Kragujevcu
www.ni.ac.yu – Uniwersytet w Niszu
www.ucg.cg.ac.yu – Uniwersytet Czarnogóry

Słowacja:
www.uniba.sk – Univerzita Komenského v Bratislave
www.unipo.sk – Prešovská univerzita v Prešove
www.upjs.sk – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
www.umb.sk – Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici
www.ku.sk – Katolícka univerzita v Ružomberku
www.ukf.sk – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ucm.sk – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.truni.sk – Trnavská univerzita v Trnave
www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra

Słowenia:
www.uni-lj.si – Uniwersytet w Lublanie
www.uni-mb.si – Uniwersytet w Mariborze
www.upr.si – Primorski uniwersytet w Koprze

Accessibility