Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE

Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt.: Peryferie i przekład, która odbędzie się w dniach 11–13 października 2018 roku w Ustroniu.

Peryferyjność jest cechą każdego tłumaczenia. Przekład jest peryferyjny zarówno dla kultury źródłowej (jego recepcja w innym języku i kulturze), jak i dla kultury docelowej, zwłaszcza tej o wyraźnym narodowym i jednojęzycznym charakterze. Pozycja i rola literatur peryferyjnych w odniesieniu do poszczególnych języków (o mniejszym i o większym zasięgu) jest historycznie zmienna. Ciekawe wydaje się z jednej strony to, jak literatury peryferyjne tłumaczą się nawzajem, z drugiej strony to, jak są tłumaczone na języki o szerszym zasięgu terytorialnym, a więc nieperyferyjne, bo będące w centrum mapy kulturalnej świata. Gdy zmienimy perspektywę oraz kierunek przekładu i weźmiemy pod uwagę przekłady literatur języków dominujących na języki peryferyjne, możemy się z kolei zastanawiać nad tym, jak te literatury funkcjonują w przekładzie na języki, literatury i kultury peryferyjne, jaką rolę w nich pełnią, jakie zajmują w nich miejsce.
Proponujemy skoncentrować refleksję o peryferyjności i przekładzie na następujących zagadnieniach:

 • miejsce przekładów z literatur peryferyjnych w sieci przekładów z innych języków
 • peryferyjność języków i literatur, z których i na które się tłumaczy wobec literatur i języków o większym zasięgu
 • literatura tłumaczona i peryferyjne instytucje życia literackiego
 • peryferie jako konstrukt dyskursywny i ich przekład
 • peryferyjność jako temat i element świata przedstawionego w przekładzie
 • przekład peryferyjnych dyskursów literackich (określonych grup społecznych, z uwzględnieniem różnic klasowych, etnicznych, płciowych czy seksualnych, i stosowanych przez nie praktyk dyskursywnych)
 • pogranicza przekładu, przekład eksperymentalny i postprzekład jako zjawisko peryferyjne dla przekładu literackiego
 • peryferyjni autorzy i gatunki literatury tłumaczonej
 • peryferyzacja tłumacza lub autora, kultury źródłowej lub kultury docelowej
 • przekład (wewnątrzjęzykowy i międzyjęzykowy) literatury pisanej w dialekcie/gwarze/regionalnej odmianie języka
 • peryferyjność jako kontekst przekładu, czyli jego obrzeża
 • przekładoznawstwo jako peryferyjna dyscyplina, peryferie przekładoznawstwa
 • Na konferencję i do publikacji serdecznie zapraszamy nie tylko slawistów, lecz również specjalistów, którzy zajmują się innymi niż słowiańskie kulturami, literaturami i językami, nie tylko przekładoznawców, lecz również literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców.

  Zaproszenie
  Zgłoszenie
  Periphery and Translation_letter_of_invitation
  Periphery_Translation_Application_form

   
  Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt.: OD MOBILNOŚCI DO INTERAKCJI.  (Re)wizje dramatu i teatru w Jugosławii  oraz nowej produkcji dramatopisarsko-teatralnej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii i Słowenii, która odbędzie się w dniach 7–9 listopada 2018 roku w Katowicach. 
   
   
   

   

  ARCHIWUM KONFERENCJI

  Accessibility