KONFERENCJA NAUKOWA „PERYFERIE I PRZEKŁAD”

Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt.: Peryferie i przekład, która odbędzie się w dniach 11–13 października 2018 roku w Ustroniu.

Peryferyjność jest cechą każdego tłumaczenia. Przekład jest peryferyjny zarówno dla kultury źródłowej (jego recepcja w innym języku i kulturze), jak i dla kultury docelowej, zwłaszcza tej o wyraźnym narodowym i jednojęzycznym charakterze. Pozycja i rola literatur peryferyjnych w odniesieniu do poszczególnych języków (o mniejszym i o większym zasięgu) jest historycznie zmienna. Ciekawe wydaje się z jednej strony to, jak literatury peryferyjne tłumaczą się nawzajem, z drugiej strony to, jak są tłumaczone na języki o szerszym zasięgu terytorialnym, a więc nieperyferyjne, bo będące w centrum mapy kulturalnej świata. Gdy zmienimy perspektywę oraz kierunek przekładu i weźmiemy pod uwagę przekłady literatur języków dominujących na języki peryferyjne, możemy się z kolei zastanawiać nad tym, jak te literatury funkcjonują w przekładzie na języki, literatury i kultury peryferyjne, jaką rolę w nich pełnią, jakie zajmują w nich miejsce.
Proponujemy skoncentrować refleksję o peryferyjności i przekładzie na następujących zagadnieniach:

 

 • miejsce przekładów z literatur peryferyjnych w sieci przekładów z innych języków
 • peryferyjność języków i literatur, z których i na które się tłumaczy wobec literatur i języków o większym zasięgu
 • literatura tłumaczona i peryferyjne instytucje życia literackiego
 • peryferie jako konstrukt dyskursywny i ich przekład
 • peryferyjność jako temat i element świata przedstawionego w przekładzie
 • przekład peryferyjnych dyskursów literackich (określonych grup społecznych, z uwzględnieniem różnic klasowych, etnicznych, płciowych czy seksualnych, i stosowanych przez nie praktyk dyskursywnych)
 • pogranicza przekładu, przekład eksperymentalny i postprzekład jako zjawisko peryferyjne dla przekładu literackiego
 • peryferyjni autorzy i gatunki literatury tłumaczonej
 • peryferyzacja tłumacza lub autora, kultury źródłowej lub kultury docelowej
 • przekład (wewnątrzjęzykowy i międzyjęzykowy) literatury pisanej w dialekcie/gwarze/regionalnej odmianie języka
 • peryferyjność jako kontekst przekładu, czyli jego obrzeża
 • przekładoznawstwo jako peryferyjna dyscyplina, peryferie przekładoznawstwa
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”: http://www.pls.us.edu.pl/10-1-peryferie-i-przeklad/
Accessibility