Koło Naukowe Światowid

Koło Naukowe Slawistów istnieje w Instytucie (wcześniej Katedrze) Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu od roku 1987, a od roku 2000 pod nazwą Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID. Jest to samorządna organizacja studencka skupiającą studentów slawistyki UŚ oraz jej absolwentów.

Władze KNS ŚWIATOWID:

Opiekun: dr Katarzyna Majdzik; e-mail: katarzyna.majdzik@gmail.com
Przewodniczący:Konrad Wójcik; e-mail: wojcik.konrad.maciej@gmail.com (grupa czeska, III rok)
Wiceprzewodniczący: Michał Prasełek; e-mail: michalpraselek@gmail.com (grupa czeska, III rok)
Sekretarz: Marta Nowok; e-mail: maajtaa@gmail.com (grupa chorwacka, I rok SS2)

Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID powstało w następujących celach:
1. integrowania swych członków poprzez wspólną pracę na rzecz pogłębiania wiedzy i popularyzacji kultur Słowian,
2. rozbudzenia aktywności studentów slawistyki UŚ poprzez organizowanie konkursów, spotkań, wystaw, wieczorków literacko-muzycznych oraz imprez turystycznych (naukowe wycieczki krajoznawczo-historyczne) oraz działalność w różnych sekcjach,
3. prowadzenia działalności naukowej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie spotkań i sesji naukowych poświęconych wybranym aspektom problematyki slawistycznej oraz aktywny udział przedstawicieli Koła w podobnych imprezach w kraju i zagranicą,
4. zapoznawania studentów z najnowszymi osiągnieciami kulturalnymi i naukowymi krajów słowiańskich,
5. działalności wydawniczej studentów slawistyki prezentującej dorobek naukowy oraz osiągnięcia literackie oraz artystyczne,
6. nawiązywania współpracy kulturalnej ze studentami slawistyki uczelni krajowych oraz uczelni z innych krajów słowiańskich, zwłaszcza zachodnio- i południowosłowiańskich (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Łużyc),
7. współpracy z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz centrami informacji i kultury krajów słowiańskich.
KNS ŚWIATOWID działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, w którym określone są cele programowe i demokratyczne zasady funkcjonowania Koła.

Accessibility