IOS, IDS, ITS

Podania o IOS, IDS i ITS przed ich złożeniem do Dziekana ds. Studentów i Kształcenia opiniowane są przez Dyrektora IFS ds. Kształcenia

IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów

Co to jest IOS?

IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów, to przyznawana na jeden semestr forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia, skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych.
Pozwala na:

  • indywidualne ustalenie sposobów realizacji efektów kształcenia przewidzianych dla danego modułu (indywidualne ustalenie terminów zajęć, wcześniejsze wychodzenie z zajęć, opuszczanie niektórych zajęć etc.);
  • indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń).

Student, który uzyskał zgodę dziekana na IOS, nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa i zaliczenia tych modułów/zajęć.
IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze, bądź tylko niektórych; wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych.

Jak starać się o IOS?

 • napisz podanie do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia (dr hab. Jolanta Latkowska) z prośbą o przyznanie IOS,
 • uzasadnij swoją prośbę,
 • wyszczególnij moduły, które będziesz realizował w trybie IOS,
 • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z modułów, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
 • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami,
 • uzyskaj akceptację Zastępcy Dyrektora IFS ds. Kształcenia (dr Magdalena Błaszak),
 • złóż podanie do Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia.

Materiały do pobrania:

IOS, IDS i ITS wg Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim: pobierz
Wzór podania o IOS: pobierz
Wzór podania o przedłużenie sesji: pobierz

Accessibility