ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW ECTS

Europejski System Transferu Punktów stworzony został z myślą o pełniejszej integracji systemu szkolnictwa wyższego oraz ujednoliceniu zasad studiowania na wyższych uczelniach w europejskich ośrodkach akademickich. Pozwala on w jasny sposób przedstawiać zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów, prezentując zarówno ich treści merytoryczne, jak i określając rolę w strukturze całych studiów.

System przyczynia się również do budowania pomostów pomiędzy współpracującymi uczelniami oraz rozszerzania oferty edukacyjnej dla studentów. Dzięki powszechnie zrozumiałym miernikom – punktom oraz stopniom – pozwala on ośrodkom i instytucjom edukacyjnym na uznawanie osiągnięć studentów bez względu na miejsce zdobywania wiedzy. Najszersze zastosowanie systemu obserwuje się obecnie w uczelniach uczestniczących w wymianie studentów Programu Socrates – Erasmus.

Prezentowany Pakiet Informacyjny ECTS dotyczy kierunku filologia specjalność filologia słowiańska oraz od roku akademickiego 2012/2013 kierunku filologia słowiańska. Są one przedmiotem studiów w Instytucie Filologii Słowiańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Oferta kształcenia adresowana jest przede wszystkim do osób pragnących w przyszłości oprzeć swą pracę zawodową na kontaktach – gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, politycznych – z innymi krajami europejskimi, a zwłaszcza słowiańskimi, leżącymi w południowej i środkowej części Europy. Studia zapewniają zdobycie: filologicznej wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej, szerokich kompetencji językowych w zakresie wybranych języków słowiańskich oraz wysoki poziom poznania zagadnień translacji. Ponadto gwarantują naszym absolwentom zapoznanie się ze współczesnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi krajów słowiańskich, ujmowanymi z aktualnej perspektywy, np. dziś zdominowanej przez europejskie tendencje integracyjne.

Szczegóły: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/key_pl.pdf

Accessibility