dr Katarzyna MAJDZIK PAPIĆ

e-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, przekładoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka filologii chorwackiej na Uniwersytecie Śląskim i lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w seriach „Studia o Przekładzie“, „Przekłady Literatur Słowiańskich“ i pracach zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze chorwackiej. Współredagowała wybór przekładów najnowszego dramatu chorwackiego Kroatywni. W jej dorobku znajdują się artykuły poświęcone chorwackiej literaturze kobiecej, przekładowi artystycznemu w ramach języka chorwackiego i polskiego oraz teksty teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa i filozofii przekładu. Autorka monografii pt. Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości (Katowice 2015), oraz Narzędzia analizy przekładu (współautor: D. Słapek; Toruń 2015). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnej literatury chorwackiej i serbskiej – ich historii, poetyki oraz recepcji przekładowej, ponadto zajmuje się teorią i praktyką translatorską oraz filozofią przekładu i przekładoznawstwa.

  Monografie autorskie i redagowane:

 • Majdzik K., Zarek J. (red.): Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 • Majdzik K.: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
 • Majdzik K., Słapek D.: Narzędzia analizy przekładu. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

Artykuły:

 • Majdzik K.: Przekład farsy i przekład-farsa. Kłopoty z „Ubu Królem” po polsku. W: Komunikacja międzykulturowa. Teoria, historia literatury. A. Car, M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2016, ss.10.
 • Majdzik K.: Dorta Jagić – poetka wolności. Komentarz do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.6, cz.2., ss. 10.
 • Majdzik K.: Lektura anagramatyczna a przekład(zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia „la folie de saussure“). „Przekłady Literatur Słowiańskich“, T.6, cz.1., ss.15.
 • Majdzik K.: Dyskurs przestrzeni – przestrzeń dyskursu.Obraz miasta w „Innej Wenecji” Predraga Matvejevicia. „Italica Vratislaviensa” 2015, ss. 13.
 • Majdzik K.: Strategia translatoryczna powieści Ministerstwo Bólu”Dubravki Ugrešić. W: Język a komunikacja. Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2015, ss.11.
 • Majdzik K.: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.5, cz.2.
 • Majdzik K.: Światła wieży Babel. Nad metaforą języka i przekładu. W: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu. Red. P. Fast. Katowice, „Śląsk”, 2014.
 • Majdzik K.: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki”. „Przekłady Literatur Słowiańskich” T.4, cz.1.
 • Majdzik K.: Tożsamość przekładu i przestrzeń różnicy. W: Przekład – kolonizacja czy szansa?. Red. P. Fast. Katowice, „Śląsk”, 2013.
 • Majdzik K.: Oblicza melancholii. „Szafa” Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.3, cz.1.
 • Majdzik K.: (Auto)biografia pisarki. Ireny Vrkljan „Marina, czyli o biografii”. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 198–216.
 • Majdzik K.: Pisarskie pozy Dubravki Ugrešić. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 142–157.
 • Majdzik K.: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). „Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 2., Cz. 1, s. 122–137.
 • Majdzik K.: Błąd i jego konsekwencje w przekładzie „Sahiba” Nenada Veličkovicia. W: Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2010, s. 197–212.
 • Majdzik K.: Tłumacz-bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: Sztuka przekładu – interpretacje. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice, „Śląsk”, 2009, s. 157–174.

Inne:

 1. redakcja antologii
 • Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. I i II. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. [współredakcja z L. Małczakiem, A. Ruttar].
 1. zestawienia bibliograficzne
 • Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 7, cz.2.
 • Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 6, cz.2.
 • Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 6, cz.2.
 • Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 5, cz.2.
 • Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2012. W: Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007–2012). Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2014. [opracowanie razem z T. Łosiem]
 • Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii. W: Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2012. [opracowanie razem z M. Filipek]
 • Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce. „Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006)”. Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2012 [opracowanie razem z M. Filipek]
 1. przekłady
 • [przekład:] Tea Rogić-Musa, (Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości: poeta Zdravko Malić. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.7, cz.1.
 • [przekład:] Tea Rogić-Musa, Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.6, cz.2.
 • [przekład:] Martina Podboj, Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.5, cz.2.
 • [przekład:] Tvrtko Vuković, Melancholia, uliczna heterotopia i język bez granic. Polityka chorwackiej poezji lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, UŚ i Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 133–151.

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility