Dodatkowy nabór na praktyki dla studentów w ramach programu Erasmus+

Biuro Programu Erasmus+ ogłosiło dodatkową rekrutację na praktyki w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd powinien być zrealizowany najpóźniej do końca września 2018 roku).
Podstawą zakwalifikowania studenta jest program praktyki (Learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej.

Zgłoszenia studentów będą przyjmowane do 15.02.2018 r. (lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej). Zatwierdzone i podpisane programy praktyki należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Szczegółowe informacje na temat praktyk znajdują się na stronie: www.erasmus.us.edu.pl

W przypadku zainteresowania wyjazdem, prosimy o kontakt z koordynatorem:
dr Dorota Gołek-Sepetliewa, dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl

Accessibility