Bohemistyka

BOHEMISTYKA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Początki bohemistyki na Uniwersytecie Śląskim datuje się na 1974 rok, kiedy to z inicjatywy prof. dra hab. Kazimierza Polańskiego powstała filologia słowiańska.Ze śląską slawistyką współpracowało wielu wybitnych bohemistów: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková, prof. dr hab. Kazimierz Polański, prof. dr hab. Roman Laskowski, prof. dr hab. Mieczysław Basaj. Do grona nauczycieli akademickich należeli m.in.: prof. dr hab. Jacek Baluch, prof. dr hab. Witold Nawrocki, prof. dr hab. Danuta Rytel-Puc, dr hab. Anna Bluszcz, dr hab. Joanna Czaplińska, dr hab. Krystyna Kowalik, dr hab. Anna Car, i in.

Bardzo ważną rolę w nauczaniu języka czeskiego pełnią lektorzy – rodowici Czesi. Praktycznej nauki języka uczyli kolejno:

PhDr. Stanislav Dvořák, PhDr. Petr Poslední, prof. PhDr. Jiří Černý, doc PhDr. Jiří Fiala, PhDr. Věra Svobodová, PhDr. Jaroslav Reska, mgr Jolanta Najderová, PhDr. Petr Komenda, mgr Renata Jurčová, PhDr. Jitka Ryndová, doc. PhDr. Eva Pallasová, mgr Radek Jeřábek, mgr Karolina Dohnalová

Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ oferuje naukę języka czeskiego od podstaw.Wiele praktycznych przedmiotów, szczególnie przekładoznawczych, bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy. Liczne kontakty gospodarcze i kulturalne między Polską a Republiką Czeską sprzyjają powstawaniu wielu miejsc pracy dla osób ze znajomością języka czeskiego.

Studenci bohemistyki mają do dyspozycji bogaty księgozbiór. Zdobywaniu umiejętności językowych sprzyjają również programy stypendialne. Studenci wyjeżdżają do czeskich ośrodków akademickich w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz programów Unii Europejskiej. Na semestralne lub roczne pobyty wybierają najczęściej uniwersytety w Pradze, Brnie, Ołomuńcu i Ostrawie. Popularnością cieszą się także letnie szkoły językowe, które oprócz nauki języka w międzynarodowym towarzystwie oferują poznanie kultury Czech. Od 2015 roku istnieje również możliwość aplikowania na miesięczny staż językowy na Uniwersytecie w Pardubicach.

Studenci śląskiej bohemistyki to osoby z pasją, aktywnie działające szczególnie w obszarze działań kulturalnych i artystycznych. Co roku, również w ramach praktyk studenckich, angażują się w organizację festiwalu Kino na Granicy. Wiele inicjatyw powstaje we współpracy z Kołem Naukowym Slawistów Światowid, np. IV Ogólnopolskie Dni Bohemistów (14-15.05.2001), czy konferencja naukowa„20 lat minęło. Słowiańszczyzna na początku XXI wieku” (20-22.04.2010).

Instytut Filologii Słowiańskiej stanowi zagraniczny ośrodek egzaminacyjny w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego dla obcokrajowców – CCE (instytucją certyfikującą jest Uniwersytet Karola w Pradze za pośrednictwem swojej dedykowanej jednostki certyfikującej, którą jest Ústav jazykové a odborné přípravy).

Zapraszamy na nasz profil FB:)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050346209

Accessibility