Magisterský stupeň studia

Na navazujícím magisterském studiu nabízíme výuku ve studijním programu: Překlad v mezikulturní komunikaci. Studenti tohoto programu rozšiřují své kompetence umožňující pracovat v oboru překladatelství a tlumočnictví v rozsahu prvního a druhého oborového jazyka (a získávají nejméně úroveň B2+ SERR).Překladatelský program je zaveden na navazujícím magisterském studiu, protože na bakalářském studiu se studenti teprve začínají učit slovanské jazyky a výuka překladu je na této etapě rozhodně předčasná a neúčinná. Prvním oborovým jazykem musí být slovanský jazyk, zatímco druhým oborovým jazykem může být jak slovanský, tak západoevropský jazyk.

Accessibility