informacje » Dla studentów » Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
PRZY ZAŁATWIANIU WYJAZDÓW STUDENCKICH ZA GRANICĘ
:

  1. Z Sekretariatu IFS należy odebrać umowę dotyczącą wyjazdu oraz Wniosek W (można go pobrać ze strony internetowej IFS, zakładka pracownicy/formularze).
  2. Uzupełnione formularze należy oddać do Sekretariatu IFS, w celu wprowadzenia danych osoby wyjeżdżającej do systemu SAP.
  3. Po wydrukowaniu Wniosku W z systemu SAP przez pracownika sekretariatu, student powinien go podpisać.
  4. Tylko Wniosek W wydrukowany z systemu SAP jest podpisywany przez Dyrekcję Instytutu lub koordynatora Erasmus oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, a następnie razem z umową przesyłany lub osobiście oddawany przez studenta do Działu Współpracy z Zagranicą.
  5. Procedurę wyjazdową należy rozpocząć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem podróży.

Materiały do pobrania
(dotyczy wyjazdów stypendialnych w ramach programu UE Socrates/Erasmus+)
:

Regulamin: Erazmus_regulamin2015_2016.doc
Karta zaliczeniowa: karta.doc
Zasady rekrutacji: ZASADY_REKRUTACJI_2015_2016.doc

Koordynator: dr Marta Buczek, dr Monika Gawlak