informacje » Dla pracowników

Dla pracowników

Dodawanie ogłoszeń

Internetowa tablica ogłoszeń umożliwiająca szybkie poinformowanie pracowników i studentów o konferencjach, zebraniach zakładów, odwołaniu zajęć, zmianie terminu dyżuru, itp.

Formularz ECTS

Formularz zawierający pełną informację o ofercie dydaktycznej, wypełniany online i obowiązkowy dla wszystkich pracowników.

Druki i formularze

Skróty do najważniejszych wzorów wniosków, druków i formularzy.

Kontakt – grupy

Dane umożliwiające kontakt z każdą grupą językową, a także imię i nazwisko opiekuna.

Harmonogram dla pracowników IFS

Aktualny plan zajęć dla wykładowców i podział roku akademickiego na tygodnie parzyste i nieparzyste.

Kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych i Kodeks etyki pracownika naukowego

Kodeksy obwiązujące pracowników Uniwersytetu Śląskiego