informacje » Pracownicy » Dossmann Dominika

Dossmann Dominika

mgr Dominika Dossmann
stanowisko: doktorant
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: dominika.dosman@gmail.com
gabinet: 3.1