Najważniejsze atuty śląskiej slawistyki:

doświadczenie i wysokie kompetencje – Jesteśmy ośrodkiem z największym spośród slawistyk, bo 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu specjalizacji przekładoznawczej, mamy najwięcej publikacji z zakresu przekładoznawstwa, zajęcia prowadzą tłumacze przysięgli z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jesteśmy jedynym w południowej Polsce ośrodkiem mającym uprawnienia do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego na każdym poziomie zaawansowania. Od 2009 roku wydajemy unikatowe czasopismo przekładoznawcze – „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Zajęcia językowe prowadzi 9 native speakerów z 9 języków!

wszechstronność – Jeśli nie chcesz być tłumaczem, możesz się kształcić w zakresie dwóch tradycyjnych dyscyplin filologicznych: językoznawczej i literaturoznawczej lub rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje w zakresie kulturowo zorientowanych studiów slawistycznych. W każdej z tych dyscyplin posiadamy wybitnych specjalistów.

projekty realizowane ze studentami – Studenci naszej slawistyki współuczestniczą w realizacji wielu projektów,  współorganizują dni kultury poszczególnych krajów słowiańskich, pod opieką prowadzących zajęcia tłumaczą dialogi do filmów wyświetlanych w Centrum Sztuki Filmowej – kinie Kosmos. Ponadto IFS współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Pod naszą opieką studenci tłumaczą także teksty naukowe i literackie; najlepsze z nich są publikowane; już trzy przełożone przez nas dramaty zostały wystawione w polskich teatrach. Ostatni nasz wspólny sukces to realizacja teatralna dramatu chorwackiej dramatopisarki Marijany Noli pt. Diwa. Ukazał się on w dwutomowym wyborze współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni, przygotowanym w IFS i wydanym w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Diwę wystawił Teatr Żelazny w Katowicach. Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Kempinsky, w rolach głównych występują: Małgorzata Bogdańska i Edyta Herbuś. Tekst przełożyli w czasie studiów pod opieką wykładowców studenci kroatystyki: Weronika Aleksandrowicz i Adam Mroczkowski. Jest on obecnie z dużym powodzeniem grany w teatrach w całej Polsce.

możliwość studiowania języka słowiańskiego z językiem niesłowiańskim – Po ukończeniu śląskiej slawistyki będziesz znał nie tylko dwa języki słowiańskie, lecz również jeden język zachodnioeuropejski. Takie połączenie daje Ci o wiele większe szanse na znalezienie pracy.

siedziba – IFS znajduje się w nowym gmachu neofilologicznej części wydziału, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt i technologię wykorzystywaną do nauczania języków obcych: laboratoria językowe i specjalistyczne programy wspomagające tłumaczenie (tzw. CAT, m.in. oprogramowanie Trados).

region – Miasta konurbacji górnośląskiej są nie tylko dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, lecz także stają się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i akademickiego oraz miejscem międzynarodowych kongresów. W województwie śląskim powstaje wiele nowych instytucji kulturalnych. Żaden region w Polsce nie przechodzi tak głębokich zmian. Potrzebuje on aktywnych i wykształconych młodych ludzi, którzy tutaj w sektorze kreatywnym mają szanse zaistnieć i rozwinąć się.

Zapraszamy na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej!