Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: filologia słowiańska.

W roku akademickim 2017/2018 na studiach pierwszego stopnia oferujemy  naukę na nowo otwartej specjalności – językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim.

Program studiów nowej specjalności: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim – studia I stopnia pobierz

Kryteria kwalifikacji http://www.slaw.us.edu.pl/?page_id=6340

Studia slawistyczne w IFS Uniwersytetu Śląskiego to studia, na których można się uczyć trzech języków obcych (dwóch słowiańskich i jednego zachodnioeuropejskiego). Kandydaci sami mogą wybrać pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej IFS. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński. Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie złożonych deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego kandydaci deklarują w dokumentach składanych na studia (tzw. deklaracja). Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego. Może nim być także któryś z języków słowiańskich znajdujących się w ofercie IFS. Ponadto od pierwszego roku przez cały okres studiów studenci mają zajęcia językowe z wybranego języka zachodnioeuropejskiego (do wyboru w roku akademickim 2017/2018: język angielski, język niemiecki, język nowogrecki i język włoski – w wymiarze 3 h tygodniowo przez cały okres studiów). Zajęcia językowe prowadzone w zdecydowanej większości przez native speakerów.

Jeśli liczba kandydatów do określonej grupy językowej przekroczy limit miejsc, Komisja Rekrutacyjna może w podziale na grupy zastosować ranking punktów. Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami. W przypadku gdy liczba kandydatów do określonej grupy językowej nie wypełni limitu, kandydat może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit jest bliski wypełnienia.

W trakcie studiów studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich oraz wybranego języka zachodnioeuropejskiego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) bezpośrednio w krajach słowiańskich, uczestnicząc w licznych wyjazdach, wycieczkach, stażach i pobytach, oferowanych w ramach programów naukowych MNiSW lub ERASMUS+. Studia pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej i złożeniem egzaminu licencjackiego. Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia słowiańska posiadają umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ oraz w zakresie drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B1 ESOKJ.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie:
http://www.rekrutacja.us.edu.pl/