informacje » Nauka i badania » Konferencje » Konferencja – Spotkania międzykulturowe

Konferencja – Spotkania międzykulturowe

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE”

W dniach 25-26 października 2011 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania Międzykulturowe”, nad którą opiekę merytoryczną sprawowała Pani Profesor dr hab. Krystyna Jarząbek.

Celem konferencji była wszechstronna dyskusja nad zagadnieniami związanymi z dwoma aspektami nauczania języków słowiańskich jako obcych: z kompetencją międzykulturową jako nadrzędnym celem kształcenia językowego oraz z usuwaniem barier i budowaniem „(po)mostów międzykulturowych” między kulturą polską a kulturą innych Słowian.

W konferencji uczestniczyło ponad 40 slawistów z uznanych ośrodków uniwersyteckich Słowacji, Czech, Ukrainy, Słowenii, Macedonii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Polski.

Dwa dni intensywnych obrad zaowocowały, poza nawiązaniem wielu nowych kontaktów w słowiańskim świecie naukowym, również wielowymiarową dyskusją, która ukazała potrzebę kontynuacji ogólnoslawistycznej debaty obejmującej istotne zagadnienia współpracy i współegzystencji kulturowej.

Efektem konferencji były dwie monografie: Spotkania międzykulturowe 1. Literaturoznawstwo. Kultura  i Spotkania międzykulturowe 2. Językoznawstwo. Glottodydaktyka pod redakcją Krystyny Jarząbek, Anny Ruttar i Sylwii Sojdy.