informacje » Dla pracowników » Formularz ECTS

Formularz ECTS

ZANIM WYŚLESZ FORMULARZ PRZECZYTAJ!

1. Każde pole formularza ma ograniczoną ilość możliwych do wpisania znaków.
Nazwa przedmiotu maksymalnie 115 znaków.
Rok akademicki maksymalnie 10 znaków.
Koordynator przedmiotu maksymalnie 40 znaków.
Osoba prowadząca zajęcia maksymalnie 40 znaków.
Rodzaj studiów do wyboru: SS I, SS II.
Semestr do wyboru: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Forma zajęć do wyboru: wykład, ćwiczenia, laboratorium, konwersatorium, seminarium.
Liczba godzin do wyboru: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, …
Opis przedmiotu maksymalnie 800 znaków.
Skrócony opis przedmiotu ECTS maksymalnie 350 znaków.
Cele nauczania maksymalnie 500 znaków.
Metody nauczania maksymalnie 400 znaków.
Forma zaliczenia przedmiotu maksymalnie 300 znaków.
Podręczniki, materiały dydaktyczne maksymalnie 800 znaków.
Liczba punktów ECTS maksymalnie 2 znaki.
Autor programu maksymalnie 40 znaków.
E-mail maksymalnie 50 znaków.
2. Dla każdego semestru należy wysłać formularz osobno.
3. Aby pomyślnie przesłać formularz należy wypełnić wszystkie pola.
4. Autor programu otrzymuje potwierdzenie wysłania formularza na podany e-mail.
5. W momencie wysyłania formularza jest generowana automatycznie aktualna data.

W roku akademickim 2012/2013 formularz ECTS należy przesłać do 15 października 2012r.

 

Nazwa przedmiotu:
Rok akademicki:
Koordynator przedmiotu:
Osoba prowadząca zajęcia:
Rodzaj studiów:
Semestr:
Forma zajęć:
Liczba godzin:
Opis przedmiotu:
Skrócony opis przedmiotu ECTS:
Cele nauczania:
Metody nauczania:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Podręczniki, materiały dydaktyczne:
Liczba punktów ECTS:
Autor programu:
E-mail: