informacje » BUŁGARYSTYKA » Monografie i inne publikacje książkowe

Monografie i inne publikacje książkowe

Zapraszamy na nasz profil FB:)

DOROBEK NAUKOWY BUŁGARYSTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

2015

Monografie naukowe (autorskie):

ГЕНЕВ-ПУХАЛЕВА ИЛИЯНА: Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 232.

Rozwiń

2011

Gołek-Sepetliewa Dorota: Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa. Kraków, Wyd. UŚ – Wyd. Lexis, 2011, s. 141.

Rozwiń

2007

Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ISBN 978-83-226-1620-8, 144 s.

Rozwiń

2006

Ludwig Selimski: ФАМИЛНИ ИМЕНА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ. ВЛАШКИ ЕЛЕМЕНТ. PNUŞ nr 2411. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, ISBN: 83-226-1555-8, s. 184.

Rozwiń

1999

Ludwig Selimski: ХРИСТИЯНСКИТЕ ИМЕНА У БЪЛГАРСКИТЕ КАТОЛИЦИ. ПРОБЛЕМИ НА УСВОЯВАНЕТО. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1781. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, ISBN 83-226-0879-9.

Rozwiń

1994

Marta Karpaczewa, Chriska Symeonowa, Emil Tokarz: Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-bułgarskich. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1998, s. 708.

Rozwiń