informacje » SŁOWENISTYKA » Monografie i inne publikacje książkowe

Monografie i inne publikacje książkowe

Zapraszamy na nasz profil FB:)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050346209

DOROBEK NAUKOWY SŁOWENISTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Monografie naukowe (autorskie):

2013

Tokarz Bożena: Med destrukcijo in konstrukcjo. O poezji Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Prev. P. Čučnik. Ljubljana,Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013, s. 255.

Rozwiń

2012

Gawlak Monika: Świat poetycki Gregora Strnišy. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 200.

Rozwiń

2010

Tokarz Bożena: Spotkania.Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, s. 274.

Rozwiń

2008

Kryzia Władysław: Słoweński. Słoweńcy. Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, ISBN 978-83-226-1716-8, ISSN 0208-6336, s. 143.

Rozwiń

2005

Kryzia Władysław: Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu ‘chcieć’, ‘móc’, ‘musieć’, ‘powinien’ na poszerzonym tle słowiańskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 128.

Rozwiń

2004

Tokarz Bożena: Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 230.

Rozwiń

1998

Tokarz Bożena: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 163.

Rozwiń

Tokarz Emil: Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-słoweńskich. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, s. 597.

Rozwiń

1995

Darasz Zdzisław: Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 146.

Rozwiń

1987

Tokarz Emil: Nomina actionis we współczesnym języku słoweńskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987, s. 100.

Rozwiń

1982

Darasz Zdzisław: Od moderny do ekspresjonizmu. Z przemian świadomości literackiej w Słowenii. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo PAN Ossolineum, 1982, s. 133.

Rozwiń

1980

Tokarz Emil, Pretnar Tone: Slovenščina za Poljake – Kurs podstawowy języka słoweńskiego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980, s. 267.

Rozwiń

1977

Tokarz Emil: Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1977, s. 68.

Rozwiń

Tłumaczenia literackie:

2010

Vlado Žabot: Wilcze noce. Tłum. Marlena Gruda, opieka merytoryczna i współpraca redakcyjna Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 176.

Rozwiń

2009

Vlado Žabot: Sukub. Tłum. Ewa Ziewiec. Opieka merytoryczna i współpraca redakcyjna Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 140.

Rozwiń

2004

„Opcje” nr 1/2 (54/55) maj 2004. ISSN 1230-9982

Rozwiń