informacje » SERBISTYKA » Monografie i inne publikacje książkowe

Monografie i inne publikacje książkowe

Zapraszamy na nasz profil FB:)

DOROBEK NAUKOWY SERBISTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Monografie naukowe (autorskie):

1996

Barbara Czapik-Lityńska: „Jeszcze-nie”. Utopicum jugosłowiańskiej awangardy, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1576, Katowice 1996, ss. 150.

1987

Barbara Czapik: Twórczość poetycka Oskara Daviča. Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 826. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987, s. 141.

1982

Barbara Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 157.

Tłumaczenia literackie:

Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.


Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/serbska_ruletka_fragmenty.pdf