informacje » MACEDONISTYKA » Monografie i inne publikacje książkowe

Monografie i inne publikacje książkowe

DOROBEK NAUKOWY MACEDONISTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Monografie naukowe (autorskie):

2014

Błaszak Magdalena:Imperceptywność w języku macedońskim i polskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s.164.

Rozwiń

2011

Miodyński Lech: Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2887. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 376[1].

Rozwiń

2002

Stefanija Dragi, Tokarz Emil: Mały słownik polsko-macedoński. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002.

1999

Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1768. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 243[1].

Rozwiń

Miodyński Lech: Priroda – intelekt – kultura. Prašanjata na poetskoto tvoreštvo na Bogomil G’uzel. Prev. T. Pejovik’. Makedonska kniga. Skopje 1999, 330 s. [przekład zmienionej wersji monografii Bogomil G´uzel: Poetycki dialog z naturą i kulturą (Katowice, 1994). zmiany 25%]

1994

Miodyński Lech: Bogomil G´uzel: Poetycki dialog z naturą i kulturą. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1423. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994, s. 159[1].

Rozwiń

Tłumaczenia literackie:

2012

Žarko Kujundžiski: Spectator. Tłum. Z. Dembowska, G. Łukowska. Red. M. Błaszak, O. Joveska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s.108.
>