informacje » KROATYSTYKA » Monografie i inne publikacje książkowe

Monografie i inne publikacje książkowe

Zapraszamy na nasz profil FB:)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050346209

DOROBEK NAUKOWY KROATYSTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Monografie naukowe (autorskie):

2015

Katarzyna Majdzik: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 264.


Rozwiń

Ruttar Anna: Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ISBN 978-83-8012-420-2, s. 164.

Rozwiń

2013

Małczak Leszek: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.
Pobierz

2011

Pycia Paulina: Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME, 2011, s. 182, ISBN 978-83-63268-03-9

Pobierz

2010

Bońkowski Robert: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351

Rozwiń

2005

Czapik-Lityńska Barbara: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2285. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, ISBN 83-226-1424-1, s. 136.

Rozwiń

2004

Cichońska Maria: Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich. Katowice, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, 2004, ISBN 83-87819-69-8, s. 165.

Rozwiń

Małczak Leszek: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204. [książka na podstawie doktoratu napisanego w Uniwersytecie Śląskim; wydana i afiliowana w UAM]

Rozwiń

1999

Bońkowski Robert: Chorwackie słownictwo sportowe. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1999, ISBN 83-7164-209-1, s. 160.

Rozwiń

1998

Emil Tokarz: Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-chorwackich. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1998, s. 381.

Monografie naukowe (prace zbiorowe):

2011

Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

Rozwiń

2010

Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164

Rozwiń

Tłumaczenia literackie:

2012

Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Pobierz

Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Dwie audycje w Programie 2 Polskiego Radia na temat Kroatywnych:

wywiad1

wywiad2

2011

Mićanović Miroslav: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
Pobierz

2009

Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Pobierz