informacje » Rekrutacja » Akademiki i stypendia

Akademiki i stypendia

Oferta UŚ – http://kandydat.us.edu.pl/zajrzyj-do-akademika-poczytaj-o-stypendiach-0
Informacje o akademikach – http://student.us.edu.pl/akademiki-us
Pomoc materialna – http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna
Kredyty – http://student.us.edu.pl/kredyty-studenckie
Wzory druków – http://student.us.edu.pl/wzory-drukow

Uniwersytet Śląski oferuje studentom program stypendialny składający się ze stypendiów socjalnych, uzależnionych od dochodu, oraz stypendiów naukowych, uzależnionych od ocen:)

Ponadto KAŻDY student ma możliwość wyjazdu na semestralne stypendia za granicę oraz najlepsi na szkoły letnie. Program wyjazdów zagranicznych realizowany jest w ramach umów międzyrządowych (bilateralnych, tzw. stypendia ministerialne), programu CEEPUS oraz ERASMUS Plus. Obecnie najkorzystniejszy pod względem finansowym jest ostatni program.

Lista ośrodków uniwersyteckich, z którymi IFS ma podpisane umowy w ramach programu Erasmus Plus:

BOŚNIA i HERCEGOWINA:

UNIWERSYTET W SARAJEWIE (2 miejsca)

BUŁGARIA:
VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITET „SV. SV. KIRIL I METODIJ” (1 miejsce)

CHORWACJA:
SVEUČILIŠTE U JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA U OSIJEKU / JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK (2 miejsca)
SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR (4 miejsca)
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU / UNIVERSITY OF ZAGREB ( 3 miejsca)
SVEUČILIŠTE U SPLITU / UNIWERSITY OF SPLIT (2 miejsca)

CZECHY:
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE / MASARYK UNIVERSITY (2 miejsca)
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (2 miejsca)
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (2 miejsca)
UNIWERSYTET W PARDUBICACH (4 miejsca)

GRECJA:
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (2 miejsca)

SERBIA:

UNIWERSYTET W KRAGUJEVCU (2 miejsca)

SŁOWACJA:
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA (1 miejsce)
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (2 miejsca)
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (2 miejsca)

SŁOWENIA:
UNIVERZA V LJUBLJANI (4 miejsca)
UNIVERZA V MARIBORU (1 miejsce)

Więcej informacji:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow