informacje » Pracownicy » Pisarski Damian

Pisarski Damian

mgr Damian Pisarski
stanowisko: doktorant
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: damian.pisarski@gmail.com
gabinet: 3.61
zajęcia:
dyżur: 

 

Tytuły i stopnie naukowe:

mgr filologii słowiańskiej, Wydział Filologiczny UŚ. Tytuł pracy: Rola składni i jej realizacja w przekładzie „Proglasu”

mgr filologii włoskiej, Wydział Filologiczny UŚ. Tytuł pracy: Insegnare la cultura – il dialogo interculturale e l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera

 

Zainteresowania naukowe:

glottodydaktyka, komunikacja międzykulturowa, komunikacja niewerbalna (w językach: słowackim i włoskim)

kultura i historia Słowacji i Włoch

paleoslawistyka i język nowosłowiański

 

Publikacje:

Artykuły:

Uniwersalizm gestów personelu pokładowego a komunikacja międzykulturowa na pokładzie samolotu, w: Interferencje kultury współczesnej, red. A. Górajek, A. Jagłowska, D. Wyrzykiewicz, Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2015, s. 221-232.

(Re)discovering the identity of Slavs in the 20th century: an attempt to analyse the original text and the translation of „Proglas”, w: Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects, red. M. Wysocka, D. Gałajda, P. Zakrajewski, A. Kijak, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016 (w druku)

 

Udział w konferencjach z wygłoszonymi referatami:

 • II Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie (4-5.12.2013 Sosnowiec) referat: Szara rzeczywistość czy bajka? Stereotypowe myślenie Polaków o Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 • Interferencje kultury współczesnej (6-8.12.2013 Warszawa) referat: Uniwersalizm gestów personelu pokładowego a komunikacja międzykulturowa w samolocie
 • Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony (2.04.2014 Katowice) referat: Rola i znaczenie autoprezentacji w zawodzie pilota wycieczek
 • Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze (16-18.10.2014 Sosnowiec) referat: Odkrywając (ponownie) tożsamość Słowian w XX wieku – próba analizy oryginału oraz polskiego przekładu Proglasu
 • SMYS (6-7.11.2014 Szczyrk) referat: Miejsce kultury w glottodydaktyce – na przykładzie nauczania języka włoskiego jako obcego
 • Żywioły w języku, literaturze i kulturze włoskiej i polskiej (6-8.11.2014 Sosnowiec) referat: L’acqua nel dialetto veneto
 • Slavica Iuvenum (31.03-1.04.2015 Ostrava) referat: Obraz słowackiej kultury w języku – aspekt glottodydaktyczny
 • Dialog w języku i literaturze (23.09.2015 Sosnowiec) referat: Świadomość kulturowa w dialogu – aspekt glottodydaktyczny
 • Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka 3 (28-29.10.2015 Warszawa) referat: Problemy metodologiczne nauczania języka staro-cerkiewno-słowiańskiego – próba analizy
 • L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni (18-19.12.2015 Kraków) referat: È possibile insegnare la cultura italiana? – l’aspetto glottodidattico

Staże naukowe i szkoły letnie:

 • miesięczny staż naukowy i kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (FF UK) (listopad-grudzień 2015)