informacje » Pracownicy » Micevska-Zmejkoska Elena

Micevska-Zmejkoska Elena

mgr Elena Micevska-Zmejkoska
stanowisko: lektor
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: elenamicevska@hotmail.com
gabinet: 3.1
dyżur: 

 

Tytuły i stopnie naukowe:

2012 – mgr filologii macedońskiej, Wydział Filologiczny,Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia. Tytuł pracy magisterskiej: Pagansko-hristijanski sinkretizam- paganski elementi vo kultot na Bogorodica.

Zainteresowania naukowe:

1. Socjolingwistyka i geolingwistyka

2. Kultura krajów Półwyspu Bałkańskiego

3. Dydaktyka i metodyka nauczania

4. Etnolingwistyka

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, współpraca międzynarodowa:

1. 12.03.2013: Wieczór macedoński w klubie Namaste w Katowicach

2. 26-28.05.2014: Pierwszy w Polsce Przegląd Filmów Macedońskich w kinie Kosmos w Katowicach

3. 25-30.05.2014:  Tłumaczenie scenariusza teatralnego ,,Hula Drakula” na podstawie utworu Michaela Cox’a dla grupy teatralnej Piąty wymiar, która uczestniczyła w Festiwalu Dramaturgicznym w Koczani, w Macedonii