informacje » Pracownicy » Gverić Katana Petra

Gverić Katana Petra

mgr Petra Gverić Katana
stanowisko: lektor
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: petra.gveric@gmail.com
gabinet: 3.1
dyżur: 

Tytuły i stopnie naukowe:

2002 – magister kroatystyki i polonistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

Tytuł pracy magisterskiej: Literatura polska w chorwackich czasopismach literackich 1881–1940.

Zainteresowania naukowe:

1. Komparatystyka (literatura polska i chorwacka)

2. Literatura w perspektywie kulturoznawczej

3. Literatura współczesna w teatrze

4. Teoria i praktyka przekładu

5. Dydaktyka i metodyka nauczania języka chorwackiego jako obcego

Publikacje:

Książki:

Chorwacki dla turystów. Przewodnik turystyczny. Extrade. Kastav 2007. (przekład z języka chorwackiego na polski)

Artykuły:

Poljska književnost u hrvatskim književnim časopisima od 1881. do 1940. „Književna smotra”, 34 (2002), nr 126 (4), s. 81-118. (bibliografia)

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

Born Hans, Fluri Phillip, Johnsson Anders: Parlamentarni nadzor nad sigurnosnim službama. DCAF. Genewa 2003. (przekład fragmentów z języka angielskiego i redakcja chorwackiego tekstu)

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

1998: stypendystka Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Chorwacji, pobyt semestralny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Doświadczenie zawodowe: 

od 2014: lektorka języka chorwackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

2011–2014: nauczycielka języka polskiego w Liceum Klasycznym w Zagrzebiu

2002–2012: redaktor i korektor w wydawnictwie Mirakul, Zagrzeb

2009–2012: bibliotekarka i nauczycielka w Szkole Administracji Publicznej i w Liceum Przyrodniczym V. Preloga w Zagrzebiu (Chorwacki język i literatura; Chorwacki język biznesu); prowadzenie warsztatów pt. „Wielojęzyczność w nauczaniu literatury chorwackiej”; „Lektura obowiązkowa i chęć do czytania”, organizacja wydarzeń w bibliotece (wieczory literackie, klub czytelnika, wystawy, etc.)

2006–2008: koordynator, tłumacz i superwizor przekładów filmowych w firmie Mediatranslations (współpracującej z: HBO, National Geographic, RTL, Nova TV); prowadzenie warsztatów dla korektorów i tłumaczy (tłumaczenie filmowe w praktyce, język chorwacki w napisach)

2002–2006: tłumacz języka polskiego w Telewizji Chorwackiej

2004–2006: redaktor chorwackiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Globus”

2002–2004: redaktor w Telewizji Chorwackiej