informacje » Pracownicy » Jarząbek Krystyna

Jarząbek Krystyna

dr hab. prof. UŚ Krystyna Jarząbek
stanowisko: profesor UŚ
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: krystyna.jarzabek@us.edu.pl
gabinet: 4.6
dyżur:

Tytuły i stopnie naukowe: dr hab. prof. UŚ

Zainteresowania naukowe: słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne, glottodydaktyka, etnolingwistyka, komunikacja niewerbalna

Najważniejsze publikacje:

 • Jarząbek K., 1989, Znaki kinetyczne wspomagające komunikację mowną i ich miejsce w nauczaniu języków obcych (na przykładzie komunikacji Polaków i Rosjan – ujęcie konfrontatywne), Katowice.
 • Jarząbek K., 1994, Gestykulacja i mimika. Słownik, Katowice.
 • Iluk J., Jarząbek K., 1996, Polsko-rosyjski słownik wyrażeń i zwrotów lekcyjnych, Warszawa.
 • Jarząbek K., 1999, Rehabilitacja języka gestów, Katowice.
 • Jarząbek K., 2008, Informator dla prowadzących nauczanie języków obcych na śląskiej slawistyce, Katowice.
 • Jarząbek K., 2010, Niewerbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów, Katowice.
 • Jarząbek K., Pintarić N., 2012, Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała. Poljsko-hrvatski rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela., Katowice.
 • Jarząbek K., Ruttar A., Sojda S. (red.), 2012, Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Tom II, Katowice.
 • Jarząbek K., Ruttar A., Sojda S. (red.), 2013, Spotkania międzykulturowe. Literaturoznawstwo. Kultura. Tom I, Katowice.

Współpraca międzynarodowa (współautorstwo książek):

 •  Jarząbek K., Pintarić N., 2012, Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała. Poljsko-hrvatski rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela., Katowice.
 • Jarząbek K., Vilímek V., w przygotowaniu, Polsko-czeski słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała. Polsko-český slovník gestikulace, mimiky a tělesných póz., Ostrava.

Artykuły (opublikowane):

 • Jarząbek K., Komunikacja niewerbalna jako przejaw tożsamości kulturowej. W: „Socjolingwistyka”, t. 25-25, red. W. Lubaś. Kraków: Wydawnictwo „Lexis”, 2010-2011, s. 161-171, ISSN 0208-6808.
 • Jarząbek K., Niewerbalne aspekty komunikacji biznesowej na przykładzie porozumiewania się Polaków i Rosjan. W: Komunikacja werbalna i niewerbalna w reklamie, mediach i biznesie, red. M. Jasińska; Siedlce: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012, s. 29-36, ISBN 83-7051-200-3.
 • Jarząbek K., Pintarić N., Sprega neverbalne i verbalne kominikacije: sličnosti i razlike u poljskom i hrvatskom nijekanju. W: Spotkania międzykulturowe; Językoznawstwo Glottodydaktyka, t. 2, red. Krystyna Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda; Katowice: Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo  „Gnome”, 2012, s. 81-88, ISBN 978-83-63268-20-6.
 • Jarząbek K.,Polacy i Polska w rodzimych przysłowiach. W: Parémie národů slovanských VI, red. L. Mrověcová. Ostrava:Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica, 2012, s. 70-78, ISBN 978-80-7464-127-5.
 • Jarząbek K., Edukacja językowa we współczesnym świecie – problemy i wyzwania. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. W: Edukacja XXI wieku , t. 28, red. N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012, s. 11-25,  ISBN: 978-83-61304-54-8.
 • Jarząbek K., Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej – na przykładzie nauczania języków obcych. W: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI wieku, t. 30, red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013, s. 461-480, ISBN: 978-83-61304-75-3.
 • Jarząbek K., Pintarić N., Razlike u gestikulaciji Poljaka i Hrvata. W: Studia Linguistica Polono-(Meridiano) Slavica, t. 14-15, red. M. Karanfilovski, M. Mirkulovska, L. Tanuševska, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”. Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2013, s. 205-228, ISSN: 1857-610,.
 • Jarząbek K., Przełamywanie stereotypów kulturowych. W: Spotkania międzykulturowe. Literaturoznawstwo. Kultura, t. 1, red.: Krystyna Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda, T. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 7-11; 108-116, ISBN: 978-83-226-2259-9.
 • Jarząbek K., Uśmiech jako wytwór kulturowy – na przykładzie przysłów polskich, rosyjskich i amerykańskich. W: Parémie národů slovanských VII, red.: E. Mrhačová, J. Muryc, U. Kolberová. Ostrava: Univerzitas Ostravinsis Facultas Philosophica, 2014, s. 273-282, ISBN: 978-80-7464-704-8.
 • Jarząbek K.; Ewolucja zachowań niewerbalnych w szkolnictwie polskim. W: Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, red: N.Starik, T. Węglarz, t. 3/35. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 229-250, ISBN: 978-83-65096-02-9.
 • Jarząbek K.; Komunikacja niewerbalna Polaków i Rosjan. W: Języki słowiańskie jako obce. Aktualne zagadnienia nauczania i testowania, red. J.Marčenko, N. Kopoloveca, R. Miseviča-Trilliča. Ryga: Uniwersytet Łotewski. Wydział Nauk Humanistycznych, 2015, s. 36-49, ISBN: 978-9934-18-069-9.