informacje » Pracownicy » Małczak Leszek

Małczak Leszek

dr hab. Leszek Małczak
stanowisko: adiunkt
kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji
e-mail: leszek.malczak@us.edu.pl
gabinet: 4.50, 4.15
dyżur: 

PL

dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od października 2016 roku pełni funkcję kierownika ZTLiT); badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował m.in. monografie: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); jest współredaktorem wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i wyboru współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 oraz monografii Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;

HR

dr hab., adjunkt u Zavodu za teoriju književnosti i translacije u Institutu za slavensku filologiju Šleskog sveučilišta u Katowicama (od listopada 2016. voditelj zavoda); istraživač južnoslavenskih književnosti, bavi se prije svega hrvatskom književnošću i kulturom; polje interesa: fenomen regionalizma, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske kulturne veze, književna i kulturna komparatistika te povijest, teorija i praksa prevođenja. Objavio je dvije znanstvene monografije: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Vjetar u hrvatskoj književnosti mediteranskog podneblja 19. i 20. stoljeća (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989 / Croatica. Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 19441989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); urednik je više knjiga, među inim, izbora suvremene srpske drame Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Srpski rulet. Srpska drama posle 1995. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 i suvremene hrvatske drame Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroativni. Hrvatska drama poslije 1990. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 te monografija Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska osamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Hrvatska sedamdesetih. Kultura-jezik-književnost. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

EN

dr hab., adiunkt  (in Polish) in the Department of Theory of Literature and Translation in the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice (head of the Department of Theory of Literature and Translation since October 2016); associate editor of the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Translations of Slavic Literatures”, editor-in-chief since 2017),  researcher of South Slavic literatures and cultures, his main field of interest is Croatian literature and culture, especially the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation. The author of two monographic books: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX ‑ i XX ‑wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej / Wind in Croatian literature. The literary figure of wind in the 19th and 20th centuries Croatian writings of the Mediterranean zone (Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1984 / Croatica. Croatian literature and culture in Poland between 1944 and 1989 (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013); co-author and co-editor of svereal books, Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 70’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164; Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura / Croatia in the 80’s. Culture–language–literature. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245;  the selection of contemporary Serbian drama Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku / Serbian roulette. Serbian drama after 1995 year. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 and the selection of contemporary Croatian drama Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku / Kroatives. Croatian drama after 1990 year. Wybór tekstów. T. 1-2. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Publikacje:

Monografie naukowe (autorskie):

  1. Małczak Leszek: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204. [książka na podstawie doktoratu napisanego w Uniwersytecie Śląskim; wydana i afiliowana w UAM]

2. Małczak Leszek: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/croatica_-_czw_st.pdf

Monografie naukowe (redagowane):

  1. Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164

2. Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

Tłumaczenia (redagowane):

  1. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

2. Mićanović Miroslav: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/1517_pdf

3a. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

3b. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/serbska_ruletka_fragmenty.pdf

4a. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

4b. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/kroatywni_t_1_-_czw_spis_tresci_st.pdf

Dwie audycje w Programie 2 Polskiego Radia na temat Kroatywnych:

wywiad1

wywiad2

Artykuły naukowe:

 1. Małczak Leszek: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Red. B. Pikala-Tokarz. T. 3. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 83–92.
 2. Małczak Leszek: Słownictwo anemonimiczne w języku chorwackim. W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Red. H. Fontański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 114–119.
 3. Małczak Leszek: Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język. Tradycja. Kultura. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001, s. 63–69.
 4.  Małczak Leszek: Melenkolično jugo. „Riječ” 2001, br 7/1, s. 127–135.
 5. Małczak Leszek: Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w standardzie i dialekcie. W: Biograficzne konteksty przekładu. Red. P Fast, A. Kozak. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 95–106.
 6. Małczak Leszek: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90-tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 25–38.
 7. Małczak Leszek: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića.„Riječ” 2004, nr 10/1, s. 135–143.
 8. Małczak Leszek: Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 47–59. CZYTAJ / POBIERZ
 9. Małczak Leszek: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda. W: Z Dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 246–258. CZYTAJ / POBIERZ
 10. Małczak Leszek: Semantika vjetra. U: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb, FF Press, 2006, s. 209–233.http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=1877&naslov=semantika-vjetra
 11. Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98. CZYTAJ / POBIERZ
 12. Małczak Leszek: O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi“ Ivana Slamniga. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 265–273.
 13. Małczak Leszek: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej. W: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kultruri. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 45–58.
 14. Małczak Leszek: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej – Dragutin Tadijanović: „Molba munji nebeskoj”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Wybory translatorskie. Red. B. Tokarz. Wyd. I. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71–83; Wyd. II. Katowice 2010.CZYTAJ / POPBIERZ
 15. Małczak Leszek: Marin Držić u Poljskoj. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, s. 81–90. CZYTAJ / POBIERZ
 16. Małczak Leszek: Slika katoličke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovijetke Ive Andrića U musafirhani. U: Das Grazer Opus von Ivo Andric (1923-1924) / Grački opus Iva Andrića (1923-1924). Ur. B. Tošović. Graz–Beograd, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, 2010, s. 77–88.
 17. Małczak Leszek: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 217–238. CZYTAJ / POBIERZ
 18. Małczak Leszek: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121. CZYTAJ – POPBIERZ
 19. Małczak Leszek: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. „Przekłady Literatur Słowiańskich”.T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94. CZYTAJ / POBIERZ
 20. Małczak Leszek: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1956. „Przekłady Literatur Słowiańskich”.T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 253–268. CZYTAJ / POPBIERZ
 21. Małczak Leszek: Udział Słowenii we współpracy kulturalnej Jugosławii z zagranicą. W: W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza. Red. Mateusz Warchał. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 317–327.
 22. Małczak Leszek: Skazani na komparatystykę i przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 137-148. CZYTAJ / POBIERZ
 23. Małczak Leszek: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013 r.). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 141–149. CZYTAJ / POBIERZ
 24. Małczak Leszek: Rola krakowskich slawistów w polsko-chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red.H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 377–384.
 25. Małczak Leszek: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Knjižena smotra” 2015, br. 176, s. 137-143.
 26. Małczak Leszek: Budućnost inozemne kroatistike. W: Transmisije kroatistike. Red. K. Pieniążek-Marković i T. Vuković. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, s. 129–140. ISBN 978-953-175-581-8 CZYTAJ / POBIERZ
 27. Małczak Leszek: Tłumacz jako instytucja – przypadek PRL i drugiej Jugosławii. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 281–289. ISSN 1899-9417 (wersja drukowana pierwotna); ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna) CZYTAJ / POBIERZ
 28. Małczak Leszek: Wciąż obca, czyli o slawistyce na początku XXI wieku. W: Komunikacja międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice, Śląsk, 2016, s. 379-391. ISBN 978-83-7164-915-8; ISSN 1501-3296
 29. Małczak Leszek: Poljsko-hrvatske književne veze za vrijeme druge Jugoslavije. Institucionalno, pravni i politički konteksti književne i kulturne suradnje. U: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi. Ur. D. Blažina, Đ. Čilić Škeljo. Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu. Odsjek za zapodnoslavenske jezike i književnosti. FF-press, 2016, s. 117-130; ISBN 978-953 -17 5-602-0
 30. Małczak Leszek: Nemreš pobjeć od politike ili hrvatska drama i kazalište u Poljskoj od 1944.-1989. U: Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Prvi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 2016, s. 106-113. ISBN 978-953-347-129-7

Recenzje:

 1. Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znastvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,2008.
 2. Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma: zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Andreja Meyer-Fraatz, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
 3. Recenzje dla: „Poznańskie Studia Slawistyczne“, „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”, „Umjetnost riječi”.

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

Przekład naukowy:

 1. Bagić Krešimir: Minimalistyczny fin de siècle. Tłum. L. Małczak. W: Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 9–12.
 2. Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 9–35.
 3. Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat osiemdziesiątych. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2011, s. 9–43.
 4. Mićanović Krešimir: Język i polityka: przykład chorwacki. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 60–82.
 5. Romčević Nebojša: Teatr w Serbii w latach 1990-2010. W: Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 41–49.
 6. Tea Rogić Musa: Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola / Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza. Tłum. L. Małczak. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a komparastyką, 2014, s. 84–133. ISSN 1899-9417 CZYTAJ / POBIERZ
 7. Tea Rogić Musa: Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranić / Echo Mickiewiczowskiego mesjanizmu w twórczości Ivana Mažuranicia. Tłum. L. Małczak. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, 2015, s. 28–55. ISSN 1899-9417 CZYTAJ / POBIERZ

Przekład artystyczny:

 1. Mićanović Miroslav: Wstęp; Kto mówi, kto pisze – Komiža, na rynku; Kometa-zabójca; Uliczna kamera; Prace i dni; „Małżeństwo Marii Braun“; Sen, rebus; Woda. W: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 7–33.
 2. Asja Srnec-Todorović: Martwe wesele. Tłum. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak. Teatr Barakah. Kraków. Reżyseria Anna Nowicka. Premiera 9.11.2012.
  http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/41340,szczegoly.html

Posłowie:

 1. Małczak Leszek: O Kroatywnych… i polskich przekładach dramatu chorwackiego oraz obecności literatury chorwackiej na scenach polskich po 1990 roku. W: Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 253–261.

Bibliografia:

 1. Małczak Leszek: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. B. Tokarz Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 147–203. CZYTAJ / POBIERZ

Działalność popularyzatorska i kulturalna:

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 10–12.05.2010, moderowanie promocji polskiego przekładu antologii chorwackiego krótkiego opowiadania pt. Nagie miasto i spotkania z jej autorem Krešimirem Bagiciem; impreza odbyła się w kawiarnii muzycznej Muza Art Cafe w Sosnowcu;

Udział w audycji „Sezon na Dwójkę” 18.09.2012 r. godz. 18.00. Polskie Radio. Program II. Rozmowa z prowadzącą program redaktor Iwoną Malinowską na temat Serbskiej ruletki i Kroatywnych;

Nagranie rozmowy na temat Kroatywnych dla Telewizji Internetowej UŚ, w ramach cyklu Warto przeczytać;

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 12–14.11.2013, w programie między innymi Przegląd filmu chorwackiego. Opieka merytoryczna nad projektem tłumaczenia dialogów filmowych do 4 filmów: Kocioł (Kotlovina), Kina Lika (Kino Lika), Prawo dżungli (Šuma summarum), Czarni (Crnci).

Pomysłodawca i koordynator projektów przetłumaczenia i wydania 5 przekładów książek. Zdecydowana większość tłumaczy biorących udział w tych projektach to studenci śląskiej kroatystyki i serbistyki, a tłumaczenia częściowo były realizowane w ramach zajęć z praktycznej nauki języka chorwackiego i praktycznej nauki języka serbskiego (tłumaczenie literackie):

 1. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 240 s. + 2 nlb. (Weryfikacja i redakcja tłumaczeń, współpraca z autorami, praca nad tekstami na etapie wydawniczym, pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji, przygotowanie wniosku aplikacyjnego w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdanie z wykonania projektu.).
 2. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 226 s. + 2 nlb.
 3. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 227 s. + 1 nlb. (Prace zespołu redakcyjnego obejmowały: weryfikację i redakcję tłumaczeń; moja rola polegała dodatkowo na pracy nad tekstami na etapie wydawniczym; cały projekt koordynowała Agnieszka Cielesta.).
 4. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 328 s. + 2 nlb.
 5. Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 273 s. + 3 nlb. (Weryfikacja i redakcja tłumaczeń, współpraca z autorami, praca nad tekstami na etapie wydawniczym, pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji oraz Urzędu Miasta Katowice, przygotowanie wniosków aplikacyjnych w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdań z wykonania projektu.).
 6. Mićanović Miroslav: Wstęp; Kto mówi, kto pisze – Komiža, na rynku; Kometa–zabójca; Uliczna kamera; Prace i dni; „Małżeństwo Marii Braun“; Sen, rebus; Woda. W: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 7–33. (Projekt tłumaczenia realizowany pod kierunkiem Ivany Vidović-Bolt na Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej; pozyskanie środków na publikację w ramach konkursu Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji; przygotowanie w języku polskim i języku chorwackim dokumentacji aplikacyjnej i sprawozdanie z wykonania projektu.)

Konferencje:

Nazwa konferencji: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język – tradycja- kultura)

Miejsce i czas: Katowice, 25–27.04.2001

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ

Referat: Miejsce i rola sródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów

Nazwa konferencji: Međunarodni slavistički simpozij

Miejsce i czas: Opatija, Chorwacja, 23– 5.06.2001

Organizator: Hrvtasko filološko društvo

Referat: Melankolično jugo

Nazwa konferencji: Biograficzne konteksty przekładu

Miejsce i czas : Ustroń, 21–24.02.2002

Organizator:Zakład Teorii Literatury i Translacji IFR UŚ

Referat:Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w dialekcie i standardzie

Nazwa konferencji: Međunarodni slavistički simpozij

Miejsce i czas: Opatija, Chorwacja, 26–27.06.2004

Organizator: Hrvatsko filološko društvo

Referat: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića

Nazwa konferencji: Modernizm drugiej połowy XX wieku – postmodernizm. VI dni Ivana Slamniga i Bore Pavlovicia. Środkowoeuropejski postmodernizm

Miejsce i czas: Poznań, 02–05.10.2005

Organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej UAM

Referat: O ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi” Ivana Slamniga

 Nazwa konferencji: Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija

Miejsce i czas:Split, 20–24.09.2006

Organizator:Književni krug Split oraz Filozofski fakultet Uniwesytetu w Zagrzebiu

Referat: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006.

Nazwa konferencji: Miasto w kulturze chorwackiej

Miejsce i czas: Warszawa, 30.11–01.12.2006

Organizator: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Referat: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej

Nazwa konferencji: Marin Držić. Epoha i nasljeđe

Miejsce i czas:Split, 22–24.09.2008

Organizator:Književni krug Split oraz Filozofski fakultet Uniwesytetu w Zagrzebiu

Referat: Marin Držić u Poljskoj

Nazwa konferencji: Andrićs Grazer Opus: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte

Miejsce i czas: Graz, 09–10.10.2009

Organizator: Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Univeristat Graz

Temat referatu: Gračke pripovijetke Ive Andrića na poljskom

Nazwa konferencji: Trans-Misje kroatystyki

Miejsce i czas: Poznań, 9–10.12.2013

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Referat: Budućnost kroatistike

Nazwa konferencji: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku

Miejsce i czas: Kraków, 7–8.04.2014

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Referat: Rola krakowskich slawistów w polsko-chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948

Nazwa konferencji: Šesti hrvatski slavistički kongres

Miejsce i termin: Vinkovci–Vukovar, Chorwacja, 10–13.09.2014

Organizator:Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Referat: Poljska recepcija Brešanove Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja

Nazwa konferencji: Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych

Miejsce i czas : Warszawa, 23–25.10.2014

Organizator: PAN

Referat: Instytucjonalizacja polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych w okresie PRL

Nazwa konferencji: Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres

Miejsce i termin: Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 28–30.05.2015

Organizator: Slavistički komitet u Bosni i Hercegovini, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Referat: Bosanskohercegovačko-poljske kulturne veze u razdoblju od 1944. do 1989.

Nazwa konferencji: Związki polsko-chorwackie na przestrzeni wieków. Historia, kultura, literatura

Miejsce i czas : Kraków, 8–9.06.2016

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Referat: Hrvatsko-poljske kulturne veze u 20. stoljeću – traduktološka, empirijska i digitalna istraživanja

Nazwa konferencji: Współczesna slawistyka w przestrzeni cyfrowej

Miejsce i czas : Warszawa, 5–6.09.2016

Organizator: PAN

Referat: Polsko-słowiańskie związki kulturalne (Propozycja modułu w ramach grupy roboczej Slawistyka cyfrowa)

Nazwa konferencji: 13. Međunarodni kroatistički znanstveni skup

Miejsce i czas :Pécs/Pečuh, 21–22.11.2016

Organizator: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete; Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu / PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszék; Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti / PAB Szlavisztikai Bizottsága Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete

Referat: Recepcija Nikole Šubića Zrinskog u poljskoj kulturi

Projekty i granty:

Kierowanie projektem

 1. Kierownik jednoosobowego projektu badawczego własnego pt.: Literatura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989 – umowa zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0901/B/H03/2010/39

Udział w projektach

 1. Nazwa projektu: Andrić – Initiative. Ivo Andrić im europäischen Kontext; kierownik projektu: O. Univ.- Prof. Dr. Branko Tošović; Institut für Slawistik der Karl–Franzens–Universität Graz
 2. Nazwa projektu: Figure i diskurzi; kierownik projektu: prof. dr. sc. Krešimir Bagić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 3. Nazwa projektu: Europski kontekst hrvatske književnosti; kierownik projektu: prof. dr. sc. Pavao Pavličić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Wykłady:

1–21.03.2010, Zagrzeb, Chorwacja, Freemover CEPPUS teacher, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2 wykłady na temat tłumaczenia literackiego i 2 wykłady na temat tłumaczenia specjalistycznego

14–19.05.2012, Osijek, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Brešanova „Predstava »Hamleta« u selu Mrduša Donja“ u poljskom prijevodu i u poljskim kazalištima

Slavonski akcenti u poljsko-hrvatskoj kulturnoj suradnji u razdoblju od 1944.–1989.

2–08.06.2013, Zadar, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zadru, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Poljsko-hrvatska kulturna suradnja u razdoblju od 1944. do 1989.

Poljsko-hrvatske književne veze u razdoblju od 1944. do 1989.

02–08.06.2014, Zagrzeb, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Periodizacija poljsko-hrvatske kulturne suradnje u razdoblju od 1944.–1989. Uvjeti, mehanizmi, okolnosti suradnje

Vidovi poljsko-hrvatskih književnih veza u razdoblju od 1944.–1989.

Seminaria i szkolenia:

Uczestnictwo w XLV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

22.08.2016–02.09.2016 Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XLIII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

18.08.2014–29.08.2014 Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XL Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

22.08.2011–02.09.2011 Dubrownik, Chorwacja;

freemover CEPPUS teacher na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu 01.03.2010–21.03.2010

Uczestnictwo w XXXVI Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

21.08.2007–03.09.2007, Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XXXIV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

21.08.2005–03.09.2005, Dubrownik, Chorwacja;

Uczestnictwo w XXXII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

25.08.2003–06.09.2003, Dubrownik, Chorwacja;

Miesięczne stypendium CEEPUS, Zagrzeb, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Zagrzebiu

maj 2001

Miesięczne stypendium Ministerstwa Nauki, Oświaty i Sportu Republiki Chorwackiej

kwiecień, 1999, Zagrzeb, Chorwacja

Uczestnictwo w XXVII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej

wrzesień, 1998, Pula, Chorwacja;

Semestralne stypendium na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie

luty–czerwiec, 1992, Nowy Sad, Serbia

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych, pełnione funkcje:

członek Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego (Hrvatsko filološko društvo)

redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich“

kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji IFS UŚ

 Doświadczenie zawodowe:

2015-2016 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. kształcenia

2002–2005 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. dydaktycznych

Od 01.10.2000 adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji UŚ

Od 01.10.2000 30.06.2009 r. wykładowca w Katedrze Filologii Słowiańskiej (później Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM);

15.02.2000–30.09.2000 asystent w IFS UŚ

Tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego (od 2000 r.)

Wyróżnienia i nagrody:

2003 roknagroda JM Rektora za pracę dydaktyczną i organizacyjną

2005 roknagroda III stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą

2014 rok nagroda II stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą