informacje » Научно-истражувачки профил » Проекти и грантови

Проекти и грантови

Датотека на грантови и проекти во кои учествуваат вработените, докторантите и студентите.

REALIZOWANE

2016

Język jako środek wyrażania i formowania tożsamości (Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation)

Koordynator: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy

Partnerzy: Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet w Segedynie oraz Uniwersytet Śląski.

Uczestnicy: dr Lucyna Spyrka (koordynator), dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, dr Małgorzata Kalita, mgr Natalia Shlikhutka

2015-2017

– Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.) 2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7

Podmiot realizujący: Instytut Slawistyki PAN, projekt zespołowy

Główny wykonawca – prof. dr hab. Lech Miodyński (IFS UŚ)

 

ZREALIZOWANE

10.2013-09.2015

CZKey – Online platform for learning medical Czech Program UE: LLP/Leonardo da Vinci

Koordynator: Masarykova univerzita Brno, Republika Czeska, Uniwersytet Śląski jako partner, Instytut Filologii Słowiańskiej jako wykonawca

Koordynator IFS: dr Małgorzata Kalita

Zespół IFS: dr Małgorzata Kalita, dr Izabela Mroczek

29.10.2010-28.10.2013

– Projekt badań własnych w ramach umowy podpisanej z MNiSW, 0901/B/H03/2010/39

Tytuł projektu: Literatura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989

Kierownik projektu: dr Leszek Małczak

2012

– Projekt wydania dwutomowego wyboru dramatu chorwackiego w ramach umowy z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji i umowy z Urzędem Miasta Katowice

Tytuł projektu: Kroatywni. Wybór dramatu chorwackiego

Koordynator projektu: dr Leszek Małczak

Uczestnicy: dr Katarzyna Majdzik, dr Anna Ruttar

2011

– Projekt wydania dwutomowego wyboru dramatu serbskiego w ramach umowy z Ministerstwem Kultury Republiki Serbii

Tytuł projektu: Serbska ruletkaWybór dramatu serbskiego

Koordynatorzy projektu: mgr Agnieszka Cielesta i dr Leszek Małczak

Uczestnicy: mgr Dominika Zwierzchowska

– Projekt wydania zbioru opowiadań Miroslava Mićanovicia w ramach umowy z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji.

Tytuł projektu: PromZbiór opowiadań

Koordynator projektu: dr Leszek Małczak

2010-2013

Grant europejski OPTIMALE, nr 177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA

kierownik projektu po stronie polskiej z UŚ w latach 2009- 2010 – prof. dr hab. Bozena Tokarz, w latach 2010-2013 – dr Marta Buczek

Zespół IFS: dr Leszek Małczak, dr Paulina Pycia, dr Sylwia Sojda, dr Lucyna Spyrka

Nazwa ośrodka-koordynatora: Universite de Rennes II

Kierownik projektu: Daniel Toudic

2009/2010

– Grant promotorski (doktorat) Nr grantu: KBN

Kierownik: dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska Temat: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

Uczestnik: mgr Magdalena Błaszak

2009

– Projekt wydania antologii chorwackiego opowiadania w ramach umowy z Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji

Tytuł projektu: Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania

Koordynatorzy projektu: dr Leszek Małczak, mgr Staša Skenžić

2008  

– Grant międzynarodowy BKS – 50

Kierownik: prof. dr hab. Branko Tošović

Temat: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen.

Nazwa ośrodka: Institut fűr Slawistik, Graz – Austria

Uczestnicy: dr hab. Maria Cichońska, dr Paulina Pycia, mgr Vesna Jovanović

– Europejski międzyuniwersytecki projekt dydaktyczny przygotowujący słowenistyczne podyplomowe studia magisterskie na siedmiu uniwersytetach

Kierownik: prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz

Temat: Slang Master (The Slovenian LANguage and Literature Postgraduate Programme)

Nazwa ośrodka: Austria – Uniwersytet Karla i Franca w Grazu, Uniwersytet Alpejsko-Adriatycki w Celovcu/Klagenfurt; Włochy – Uniwersytet w Trieście; Węgry – Uniwersytet Eötvösa Lorda w Budapeszcie, Uniwersytet Zachodniowęgierski w Sawarii-Szomathely; Słowenia – Uniwersytet w Mariborze, Polska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ

2007

– Grant międzynarodowy BSK-50 Kierownik / koordynator: prof. dr Branko Tošović

Temat: Czasowniki bezagentywne w języku bośniackim, chorwackim i serbskim wraz ze słownikiem

Nazwa ośrodka: Institut fűr Slavische Philologie, Graz

Uczestnik: dr hab. M. Cichońska

– Międzynarodowy projekt badawczy „Grant VEGA” nr 2/7090/27/2007

Kierownik projektu: B. Suwara Temat: Literatúra v kyberpriestore

Nazwa ośrodka: Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Uczestnik: dr Lucyna Spyrka

2003/2006

– Międzynarodowa Sieć Naukowa, nr grantu 115/E-343/SPB/MSN/H-01/DZ 195/2003-2005

Kierownik grantu : prof. dr hab. H. Janaszek-Ivanickova i prof. dr hab. M. Dąbrowski;

Temat: Podmiotowość Czas realizacji: 2003-2005

prof. dr hab. B. Czapik-Lityńska – Kierownik i wykonawca jednego z 4 tematów – Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem

2003  

– Projekt indywidualny, nr grantu PB – 420 Fil. / 2001

Kierownik: dr hab. Maria Cichońska

Temat: Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich

Czas realizacji: 01.06.2001 – 31.12.2003

– Grant Grecji – dotacja Ministerstwa Oświaty Republiki Grecji na rozwój języka nowogreckiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

Koordynator: dr Iliana Genew-Puhalewa

– Grant KBN 1 H01D 026 19

Kierownik: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Temat: Pogranicze jako kategoria kulturowa i lingwistyczna

Czas realizacji: 1.07.2000 – 30.06.2003

2002  

– Grant nr PB 387/Fil/00 Kierownik: prof. dr hab. Bożena Tokarz

Temat: Literackie transgresje dwudziestowiecznej ikonosfery Czas realizacji: 01.06.2000 – 31.12.2002

2001

– Grant nr PB 355/Fil/00 Kierownik: prof. zw. dr hab. Emil Tokarz

Temat: Współczesne języki standardowe południowej Słowiańszczyzny

Czas realizacji: 01.01.2000 – 31.12.2001

1999

– Grant promotorski (doktorat), nr grantu: KBN 1H01D00813

Kierownik: prof. dr hab. Emil Tokarz

Temat: Chorwackie słownictwo sportowe

Czas realizacji: 01.06.1997 – 31.05.1999

Uczestnik: mgr R. Bońkowski

– Grant nr KBN 0043/H01/99/16 z 16.04.1999;

Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Wilkoń

Temat: Spójność i struktura tekstu

1998

– Noviny Slawia – slawistyczna gazetka, projekt studentów IFS

Redakcja: dr Dariusz Tkaczewski, dr Łukasz Godecki, mgr Tymoteusz Cudny

Uczestnicy: Studenci Nazwa ośrodka: IFS UŚ link

1997

– Grantu nr KBN 1H01 C 05108, KBN UŚ PB-142/Fil/95

Kierownik: dr hab. Zdzisław Darasz

Temat: Proces historyczno-literacki w Słowenii: determinanty, dynamika, specyfika

Czas realizacji: 1995-1997

– Grant nr PB745/H01/95/08 (UŚ. KBN PB – 139/Fil./95)

Kierownik: prof. dr hab. Emil Tokarz

Temat: Aproksymacja czyli pozorne podobieństwa leksykalne w językach zachodnio – południowo słowiańskich i polskim

Czas realizacji: 1995-1997 link

Archiwum zrealizowanych projektów i grantów pobierz plik