informacje » Дидактички профил » Исходи учења

Исходи учења

Исходи учења за смер: словенска филологија (1. степен студија).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSI)

Исходи учења за смер: словенска филологија (1. степен студија).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSII)

Обавезујуће од академске године 2012./2013.