informacje » Didaktični profil » Evalvacija izobraževanja

Evalvacija izobraževanja

Evalvacija izobraževanja smeri: slavistika (prvostopenjski študij).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSI)

Evalvacija izobraževanja smeri: slavistika (drugostopenjski študij).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSII)

Veljavno za študijsko leto 2012/2013.