informacje » Didaktický profil » Efekty vzdelávania

Efekty vzdelávania

Efekty vzdelávania pre študijný odbor: slovanská filológia  (SSI).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSI)

Efekty vzdelávania pre študijný odbor: slovanská filológia  (SSII).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSII)

Platné od akademického roku 2012/2013.