informacje » Учебен профил » Резултати от обучението

Резултати от обучението

Резултати от обучението за специалност славянска филология (I степен редовно обучение).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSI)

Резултати от обучението за специалност славянска филология (II степен редовно обучение).

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSII)

В сила от учебната 2012/2013 година.