informacje » Zakłady IFS » Zakład Literatur Słowiańskich

Zakład Literatur Słowiańskich

Zakład Literatur Słowiańskich

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.12
e-mail: barbara.czapik-litynska@us.edu.pl
tel. 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (gabinet 4.21, tel. 36-40-849) – kierownik
dr hab. Józef Zarek (gabinet 4.6, tel. 36-40-913)
dr Małgorzata Kalita – sekretarz (p. 3.12)
dr Katarzyna Majdzik

Zakład Literatur Słowiańskich działa w Instytucie Filologii Słowiańskiej od roku 1989. Prowadzi badania nad literaturami słowiańskimi XIX i XX wieku. Podejmowane zagadnienia dotyczą procesu historycznoliterackiego w perspektywie narodowej i porównawczej, kształtowania formacji i modeli kulturowych, identyfikacji kulturowych, antropologii literaturoznawczej. Przedmiotem badań są kluczowe problemy literatur słowiańskich związane z tradycjami kulturowymi tych literatur oraz przemianami zachodzącymi w nowoczesnej świadomości literackiej. Transformacje świadomości są badane na poziomach rozwoju idei, mitów, utopii oraz form artystycznych, w szczególności poetyckich.