informacje » Публикации

Публикации

Rok wydania Skan okładki Dane bibliograficzne
2015 Anna Ruttar: Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ISBN 978-83-8012-420-2, 164 s.
2014 Mariola Szymczak-Rozlach: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISBN 978-83-8012-273-4, 228 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013). Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 1899-9417, 242 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. Red. Bożena Tokarz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 1899-9417, 416 s.
Magdalena Błaszak: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISBN 978-83-8012-324-3, 168 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 1899-9417, 544 s.
2013 “Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISSN 1899-9417, 388 s.
Dariusz Tkaczewski: Ottův slovník naučný na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISBN 978-83-226-2246-9, 244 s.
Małgorzata Kalita: O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISBN 978-83-226-2242-1, 204 s.
“Przekłady Literatur słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISSN 1899-9417, 284 s.
Bożena Tokarz: Med destrukcijo in konstrukcijo. O poeziji Srecka Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Ljubljana, Literarno-umetnisko drustvo Literatura, 2013, ISBN 9789616717885 961671788X, 255 s. (Zbirka Labirinti; 41)
Leszek Małczak: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISBN 978-83-226-2198-1, 872 s.
Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura. Red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda.Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2013, ISBN 978-83-226-2259-9, 198 s.
2012 “Przekłady Literatur słowiańskich”. T. 3. Cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISSN 1899-9417, 280 s.
Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISBN 978-83-226-2114-1, 200 s.
Spotkania międzykulturowe. T. 2: Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2012, ISBN 978-83-63268-20-6, 252 s.
Krystyna Jarząbek, Neda Pintaric: Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała. Katowice, Wydawnictwo Akant, 2012, ISBN 978-83-932942-2-0, 173 s.
Žarko Kujundziski: Spectator. Red. Magdalena Błaszak, Olivera Joveska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISBN 978-83-7164-734-5, 108 s.
Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Katarzyna Majdzik, Leszek Małczak, Anna Ruttar, współudz. Małgorzata Stanisz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISBN 978-83-226-2097-7, 606 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISSN 1899-9417, 352 s.
2011 Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak, Dominika Zwierzchowska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, ISBN 978-83-226-2037-3, 456 s.
Dorota Gołek-Sepetliewa: Formuły absurdu w twórczosci poetyckiej Konstantina Pawłowa. Kraków, Wydawnictwo Lexis & Uniwersytet Śląski, 2011, ISBN 978-83-89425-74-4, 142 s.
Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, 2011, ISBN 978-83-63268-01-5, 246 s.
Lech Miodyński: Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, ISBN 978-83-226-2039-7, 376 s.
Paulina Pycia: Płeć a język. Na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego. Katowice, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, 2011, ISBN 978-83-63268-03-9, 184 s.
Sylwia Sojda: Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim. Katowice, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, 2011, ISBN 978-83-63268-02-2, 160 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2, Cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, ISSN 1899-9417, 320 s.
2010 “Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). Red. Bożena Tokarz, zestawiły Monika Gawlak, Marta Buczek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISSN 1899-9417, 202 s.
“Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISSN 1899-9417, 336 s.
Dariusz Tkaczewski: Mechanizmy wpływu społecznego i manipulacja językowa – czeskie przypadki. Katowice, Agencja Artystyczna PARA & Uniwersytet Śląski, 2010, ISBN 978-83-61061-13-7, 454 s.
Vlado Žabot: Wilcze noce. Tłum. Marlena Gruda, opieka merytoryczna i współpraca redakcyjna Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISBN 978-83-226-1957-5, 176 s.
Robert Bońkowski: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo. Katowice, Agencja Artystyczna PARA, Uniwersytet Śląski, 2010, ISBN 978-83-61061-96-0, 356 s.
Marta Buczek: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo PARA, 2010, ISBN 978-83-61061-05-2, 232 s.
Krystyna Jarząbek: Niewerbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów. Katowice, Studio Noa Ireneusz Olsza, 2010, ISBN 978-83-60071-28-1, 178 s.
Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo GNOME, 2010, ISBN 978-83-87819-09-5, 166 s.
Mariola Szymczak-Rozlach: Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim. Katowice, Wydawnictwo PARA Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISBN ISBN 978-83-61061-01-4, 165 s.
Bożena Tokarz: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISBN 978-83-226-1935-3, 276 s.
2009 “Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 1. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ISSN 1899-9417, 334 s.
Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. Maria Cichońska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ISBN 978-83-226-1764-9, 260 s.
Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T. 3: Współczesne języki słowiańskie. Red. Olga Wolińska, Mariola Szymczak-Rozlach. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ISBN ISBN 978-83-226-1769-4, 295 s.
Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania („short story”) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Red. K. Babić. Tłum. wstępu, opieka merytoryczna, konsultacja językowa, współpraca redakcyjna wydania polskiego Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ISBN 978-83-226-1923-0, 242 s.
Iliana Genew-Puhalewa: Bałkańskie Zapiski Kuchenne. Książka 2. Kuchnia Grecji Północnej w recepturach i opowieściach. Kraków, Wydawnictwo Atropos, 2009, ISBN 978-83-927239-8-1, 203 s.
2008 Władysław Kryzia: Słoweński. Słoweńcy. Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, ISBN 978-83-226-1716-8, 144 s.
Пухалев Г, Сл. Керемидчиева, И. Генев-Пухалева, Казано на каменски. Етнолингвистично изследване на кв. Каменица – Велинград, София 2008, ISBN: 978-954-332-032-5.
2007 Ludwig Selimski: ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКА АНТРОПОНИМИЯ. ФАМИЛНИ И ЛИЧНИ ИМЕНА И ПРОЗВИЩА. STUDIA Z ANTROPONIMII BUŁGARSKIEJ. NAZWISKA, IMIONA CHRZESTNE I PRZYDOMKI. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ISBN: 978-954-524-622-7.
Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ISBN 978-83-226-1620-8, 144 s.
Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze. Red. Zbigniew Studencki, Dariusz Tkaczewski. Sosnowiec, Muzeum w Sosnowcu, 2007, ISBN 978-83-89199-31-7, 153 s.
2006 Ludwig Selimski: ЕТЮДИ ПО БЪЛГАРСКА АНТРОПОНИМИЯ. ЛИЧНИ ИМЕНА (STUDIA Z ANTROPONIMII BUŁGARSKIEJ. IMIONA CHRZESTNE). Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN: 954-524-529-8.
Ludwig Selimski: ФАМИЛНИ ИМЕНА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ. ВЛАШКИ ЕЛЕМЕНТ. PNUŞ nr 2411. Red. H. Fontański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, ISBN: 83-226-1555-8, 184 s.
2005 Dariusz Tkaczewski: Czeska reklama telewizyjna i jej język. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2294. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, ISBN: 83-226-1425-X, 124 s.
III Spotkanie słowacystów polskich. Red. Lucyna Spyrka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, ISBN 83-226-1488-8, 236 s.
Izabela Mroczek: Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42. Katowice – Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, ISBN 83-7164-455-8, 189 s.
Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. Lech Miodyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2321. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ISBN 83-226-1445-4, 287 s.
Władysław Kryzia: Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu ‘chcieć`, ‘móc`, ‘musieć’, ‘powinien` na poszerzonym tle słowiańskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, ISBN 83-226-1427-6, 128 s.
I. Genew-Puhalewa, E. Szypuła, D. Koch: Rozmówki greckie. Wrocław, Larousse, 2005, ISBN 8389771926.
Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. III: Podmiotowość. Red. Barbara Czapik-Lityńska. Warszawa, Elipsa, 2005, ISBN 83-7151-717-3.
Barbara Czapik-Lityńska: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2285. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, ISBN 83-226-1424-1, 136 s.
Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. Barbara Czapik–Lityńska, Marta Buczek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, ISBN 83-226-1504-3.
2004 Maria Cichońska: Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich. Katowice, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, 2004, ISBN 83-87819-69-8, 165 s.
Leszek Małczak: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, ISBN 83-232-1403-4, 204 s.
Bożena Pikala-Tokarz: Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, ISBN 83-226-1311-3, 255 s.
Lucyna Spyrka: Radošinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, ISBN 83-226-1331-8, 152 s.
Jaszmije Smukwijne: Almanach współczesnej poezji czeskiej. Wybrał i uporządkował Ivan Wernisch. Tłum. Dariusz Tkaczewski. Katowice, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawnicznych, 2004, ISBN 83-921851-0-2, 153 s.
2003 Z zagadnień literatury kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo “Śląsk”, 2003, ISBN 83-7164-389-6, 270 s.
2002 Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, ISBN 83-7164-308-X, 472 s.
Ludwig Selimski: БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, Т. 6: Пускам – Словар. Wespół z: В. Анастасов, Х. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, M. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров. Ред.: М. Рачева, Т. Ат. Тодоров. София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2002, ISBN 95-443-0633-1.
Józef Zarek: Praktyczny słownik czesko-polski, polsko-czeski. Warszawa, Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 2002, ISBN 83-88455-40-0, 493 s.
Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. Józef Zarek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, ISBN 83-226-1115-3, 519 s.
W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich. Red. Józef Zarek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, ISBN 83-226-1116-1, 137 s.
2001 Maria Cichońska: Wyrażenia zaimkowe w kształtowaniu dyskursu potocznego (Na materiale sztokawskiego literackiego systemu językowego, ze szczególnym uwzględnieniem języka mieszkańców Sarajewa). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, ISBN 83-226-1051-3, 124 s.
2000 Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. Barbara Czapik-Lityńska, Zdzisław Darasz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, ISBN 83-226-0922-1.
Lucyna Spyrka: Słownik kieszonkowy słowacko-polski, polsko-słowacki. Warszawa, Wydawnictwo Ex Libris, 2000, ISBN 83-87071-89-7, 500 s.
1999 Robert Bońkowski: Chorwackie słownictwo sportowe. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1999, ISBN 83-7164-209-1, 160 s.
Lech Miodyński: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1768. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, ISBN 83-226-0858-6, 243 s.
Lech Miodyński: Priroda – intelekt – kultura. Prašanjata na poetskoto tvoreštvo na Bogomil G’uzel. Skopje, Makedonska kniga, 1999.
Ludwig Selimski: ХРИСТИЯНСКИТЕ ИМЕНА У БЪЛГАРСКИТЕ КАТОЛИЦИ. ПРОБЛЕМИ НА УСВОЯВАНЕТО. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1781. katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, ISBN 83-226-0879-9.
1998 Józef Zarek: Słownik kieszonkowy czesko-polski i polsko-czeski. Warszawa, Ex Libris – Galeria Polskiej Książki, 1998, ISDN: 83-87071-12-9, 493 s.
Bożena Pikala-Tokarz: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. (Ze studiów nad przekładem artystycznym). Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1998, ISBN: 83-7164-123-0, 163 s.
1997 Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. Barbara Czapik-Lityńska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, ISBN 83-226-0698-2, 172 s.
Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. III: Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, ISBN 83-226-0699-0, 127 s.
Ponowoczesność a tożsamość. Red. Bożena Tokarz, Stanisław Piskor. Katowice, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1997, ISBN 83-908172-2-5, 280 s.
1996 Ludwig Selimski: БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, Т. 5: Падеж – Пуска. Wespół z: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й. Н. Иванов, Е. Машалова, Д. Михайлова, O. Mладенова, M. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров. Red. Ив. Дуриданов. София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 1996, ISBN 954-430-315-4.
Barbara Czapik-Lityńska: „Jeszcze-nie”. Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1576. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, ISBN: 83-226-0694-X, 149 s.
Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich. Style funkcjonalne i stylizacje literackie. Red. red. Anny J. Bluszcz przy udziale Dariusza Tkaczewskiego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, ISBN 83-907096-0-0, 156 s.
1994 Lech Miodyński: Bogomil G´uzel: poetycki dialog z naturą i kulturą. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1423. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994, ISBN 83-226-0559-5, 159 s.
Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 3. Red. Barbara Czapik, Ireneusz Opacki, Katowice 1994, ISBN 83-226-0552-8.
1993 Józef Zarek: Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, ISBN 83-226-0505-6, 116 s.
1992 Kryzys tożsamości: slavica. Red. Barbara Czapik, Emil Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, ISBN 83-226-0442-4, 134 s.
Rozpad mitu i języka? Red. Barbara Czapik. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1324. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, ISBN: 83-226-0484-X, 211 s.
1991 Studia z języków i literatur narodów słowiańskich. Tendencje rozwojowe. Red. Barbara Czapik, Emil Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1148. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991, ISBN 83-226-0361-4, 186 s.
1990 Bożena Tokarz: Poetyka Nowej Fali. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990, ISBN 83-226-0331-2, 229 s.
1987 Barbara Czapik-Lityńska: Twórczość poetycka Oskara Daviča. Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 826. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987, ISBN 83-226-0100-X, 141 s.
1985 Ludwig Selimski: СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. ОЧЕРЦИ И ТЕКСТОВЕ. София, “Наука и изкуство”, 1985, 132 s.
1983 Bożena Tokarz: Mit literacki. Od mitu rzeczywistości do zmiany substancji poetyckiej. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1983, ISBN 83-216-0353-X, 326 s.
1982 Barbara Czapik-Lityńska: Nadrealizm w literaturze serbskiej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, ISBN: 83-04-00999-4, 157 s.
1981 Józef Zarek, Jacek Baluch: Česká literatura 1892-1946. Antologie programových projevů. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1981, 167 s.
1980 Bożena Tokarz: Stefan Zabierowski. Teoria literatury. Metodologia badań literackich. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1980.
1979 Józef Zarek: Eseistyka Otokara Březiny. W kręgu dylematów symbolisty. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, ISBN 83-04-00139-X, 99 s.