informacje » Библиотека

Библиотека

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W SOSNOWCU – CZYTELNIA
ul. Żytnia 10, 41-200 Sosnowiec, pokój 215 (I piętro)
tel. 32 269 18 93
Dział czasopism 32 269 18 94
e-mail: czytelniabwfs@us.edu.pl
poniedziałek-piątek od 9.00 do 16.00
sobota zjazdowa od 8.30 do 15.30

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W SOSNOWCU – WYPOŻYCZALNIA
ul. Żytnia 10, 41-200 Sosnowiec, pokój 137
tel. 32 269 18 18
e-mail: bwfs2@us.edu.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-15.00
środa 10.00-16.00
soboty zjazdowe: 8.00-15.00
www.bwfs.us.edu.pl

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA (CINiBA)
ulica Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Wypożyczalnia: teL. 32 786 5100, 32 786 5121, e-mail: bgwyp@ciniba.edu.pl
ciniba.edu.pl

Katalog Biblioteki UŚ (OPAC) opac.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo_log.w